Duurzaam Uitgeest Energie Coöperatie

Achtergrond en visie

Het klimaat op aarde verandert doordat mensen grote hoeveelheden broeikasgassen in de atmosfeer brengen. Klimaatverandering heeft wereldwijd nu al grote gevolgen voor mens en milieu.
Ook Nederland zal veel last ondervinden van de gevolgen van klimaatverandering, bijvoorbeeld door meer wateroverlast, droogte en zeespiegelstijging.

We kunnen verdergaande klimaatverandering beperken door de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Daarom zijn bijna alle landen ter wereld overeengekomen om de uitstoot van broeikasgassen voor 2050 tot nagenoeg nul te reduceren, en daarmee de opwarming tot maximaal 2°C te beperken, bij voorkeur tot 1,5°C. Ook Nederland heeft die overeenkomst getekend. De meeste broeikasgassen komen voort uit het gebruik van fossiele brandstoffen zoals gas, olie en kolen. En Nederland is op dit moment voor ca. 95% van de energievoorziening afhankelijk van fossiele brandstoffen.

Er is dus werk aan de winkel. Er is een ware energietransitie nodig. We kunnen energie besparen door isolatie en zuinige apparaten. Wind en zon kunnen duurzame elektriciteit opwekken. Huizen zullen op een andere manier verwarmd moeten worden; op duurzame stroom met warmtepompen, met behulp van een warmtenet gevoed met duurzame warmte of met behulp van het bestaande gasnet, maar dan gevuld met groen gas. Alle opties hebben hun eigen voor- en nadelen. En we zullen alles nodig hebben wat mogelijk is. De ene oplossing zal de andere niet overbodig maken.