Duurzaam Uitgeest Energie Coöperatie

Aangepaste Algemene Leden Vergadering

Als gevolg van de Coronamaatregelen zal de ALV niet worden gehouden in de Zwaan. We gaan de ALV digitaal houden, in drie rondes.

Ronde 1: Alle leden krijgen voor 25 mei de stukken via de mail toegestuurd. U kunt daarna al uw vragen, meningen en/of suggesties aan ons mailen. We zullen alle vragen beantwoorden en voor zover mogelijk verwerken in de definitieve stukken. In deze eerste mail staat een tijdsplanning van de rondes die volgen.

Ronde 2: De definitieve stukken zullen we vervolgens ook aan alle leden mailen. Deze stukken bevatten ook de voorgenomen besluiten, waarbij we u zullen vragen om aan te geven of u kunt instemmen met deze besluiten.

Ronde 3: Vervolgens zullen we in juni (precieze datum volgt) in een videovergadering van circa 40 minuten de voorgenomen besluiten toelichten en zullen we ingaan op de belangrijkste vragen van de leden. U kunt dan middels de chat uw vragen nog stellen. Wij vertrouwen erop dat we u als leden van DUEC met deze werkwijze goed kunnen betrekken bij alle besluiten.