Duurzaam Uitgeest Energie Coöperatie

Van het gas af in de Koog

Zeer waarschijnlijk zal de Koog aangewezen worden als één van de wijken in Uitgeest die voor 2030 van het gas af moet. Er zijn meerdere alternatieven die goed overwogen moeten worden. Bij Duec vinden wij het belangrijk dat alle mogelijkheden worden onderzocht en er gekozen wordt voor de beste oplossing. Wij hebben daarom zelf onderzoek laten doen om te zorgen dat alle opties op tafel liggen en overwogen worden. Hieronder staan de verschillende opties met voor en nadelen.

Het blok van Thijs

Warmtenet per huizenblok
Door een klein warmtenet per huizenblok aan te leggen kunnen wellicht de voordelen van beide bovenstaande alternatieven worden gecombineerd. 
Per huizenblok wordt één installatie neergezet, die eigendom is van de bewoners. Met minimale aanpassingen in de woning kan hierop aangesloten worden en wordt de CV ketel overbodig. Door dit gezamenlijk te doen en het meerdere keren te kopiëren in de wijk is het mogelijk om op de kosten te besparen. 
Nadeel is dat je toch nog in een klein collectief van anderen afhankelijk bent. Wellicht willen anderen nog helemaal niet overstappen. Ook is het nog niet duidelijk of de energiebesparing voldoende is om de uiteindelijke investering te verantwoorden.

In de komende tijd zullen we verder uitwerken of een klein collectief echt voordelen heeft t.o.v. de andere twee alternatieven. Afhankelijk van alle partijen zal DUEC beoordelen of een pilot project mogelijk is en perspectief biedt voor de toekomst.

Andere alternatieven

Individueel
Huisbezitters kunnen er nu al zelf voor kiezen om hun huis goed te isoleren en een warmtepomp te nemen. Een warmtepomp kan niet genoeg energie leveren om een niet/slecht geïsoleerd huis te verwarmen. Door uw huis te isoleren verbruikt u minder energie om uw woning op te warmen en wordt het mogelijk om een warmtepomp te gebruiken voor de verwarming en warm tap water.
Voordelen van deze oplossing is dat iedereen op zijn eigen tempo de overstap kan maken en men niet afhankelijk is van een derde partij. U bent zelf eigenaar van de installatie en niet afhankelijk van derden.
Nadeel zijn de investeringskosten en een mogelijk grote verbouwing in uw huis.

 

Collectief warmtenet
Een alternatief is het aanleggen van een warmtenet in de wijk waar ieder huis op aangesloten wordt. Hierbij krijgt u de warmte van een centrale warmtebron en wordt deze via een ontvangstunit aangesloten op uw bestaande CV systeem. U gaat een leveringscontract aan met de beheerder van het warmtenet(vergelijkbaar met uw huidige energieleverancier). De gas gestookte CV ketel is dan niet meer nodig.
Voordeel van dit systeem is dat extra isolatie in de meeste gevallen niet nodig is en dat een grote verbouwing u bespaard blijft. 
Nadeel is dat u aan één beheerder van het warmtenet vast zit en niet zomaar even kan wisselen. Een warmtenet moet in één keer uitgerold worden en in één keer moeten veel huizen aangesloten worden.