nieuws

4
mei

Salderingsregeling verlengd

Salderingsregeling verlengd tot 2023

In een brief aan de Tweede Kamer is dit door Minister Wiebes en de Staatssecretaris van Financiën bekend gemaakt.

De salderingsregeling voor consumenten met zonnepanelen wordt tot 1 januari 2023 ongewijzigd voortgezet. Dat hebben minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) en staatssecretaris Snel (Financiën) besloten. Het blijft hierdoor financieel aantrekkelijk voor huishoudens en mkb-bedrijven om te investeren in zonnepanelen. De salderingsregeling houdt in dat de stroom die je met zonnepanelen opwekt en teruglevert aan het net, wordt afgetrokken van je eigen energieverbruik. Eigenaren van zonnepanelen kunnen drie jaar langer salderen dan was voorzien in het Regeerakkoord. Tot 1 januari 2023 verandert er niets voor wie al zonnepanelen heeft.

Geleidelijke afbouw

Per 1 januari 2023 wordt de salderingsregeling geleidelijk afgebouwd. Dat wil zeggen dat het voordeel dat huishoudens en bedrijven ontvangen op hun energiebelastingen – in ruil voor het terugleveren aan het net – elk jaar iets minder wordt. Uiteindelijk wordt dat voordeel 0 en ontvang je alleen een vergoeding van de energieleverancier voor de teruggeleverde zonnestroom. Dat zal in 2031 het geval zijn. Omdat zonnepanelen steeds goedkoper worden, zal het op de lange termijn ook zonder subsidie financieel interessant zijn om zonnepanelen te installeren. Vanaf 2023 zal ieder huishouden en bedrijf met zonnepanelen automatisch meegaan met de afbouw van salderen, zonder daar iets voor te hoeven doen.

Terugverdientijd

Voor huishoudens die al zonnepanelen hebben of deze kabinetsperiode nog investeren in zonnepanelen, wordt met deze geleidelijke afbouw van salderen een gemiddelde terugverdientijd van circa 7 jaar verwacht. Wie wil investeren in zonnepanelen, maar dat niet in één keer kan doen, kan daarbij gebruik maken van het al bestaande Nationaal Energiebespaarfonds, waarbij tegen lage rente geld geleend kan worden.

Geschikte meters

Voor het geleidelijk afbouwen van salderen tot 2031 is het noodzakelijk voor de Belastingdienst dat huishoudens en bedrijven beschikken over een meter die levering en teruglevering afzonderlijk kan meten, oftewel een meter met minimaal een dubbel telwerk. Dat kan bijvoorbeeld een slimme meter zijn, maar dat hoeft niet per se. Vanaf 1 januari 2023 is het verplicht om zo’n meter met een dubbel telwerk in huis te hebben. De meters zullen voor die datum worden aangeboden door de netbeheerders. Vanaf 2023 kan dan de geleidelijke afbouw van de salderingsregeling starten.

Bron: brief aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vragen over uitwerking

Diverse organisaties waaronder Vereniging Eigen Huis hebben nog wel vragen over de uitwerking met name hoe de regeling na 2022 uit zal pakken. Ook zijn er vraagtekens hoe huishoudens verplicht kunnen worden een digitale of slimme meter in huis te nemen.

27
apr

Duurzaam gaat ‘t maken

Duurzaam gaat ‘t maken; bericht van onze voorzitter

Soms maak ik mij zorgen over de toekomst van de wereld. Een van de grootste problemen die op ons allemaal af komt is de klimaatverandering. Tegelijkertijd zijn er andere  zorgelijke ontwikkelingen,  zoalsrobotisering en internet die zorgen voor een razendsnel veranderende arbeidsmarkt, social media en nepnieuws worden op een gevaarlijke manier misbruikt om politieke doelen te halen en het aantal dictators dat aan de macht is in de wereld om ons heen neemt sterk toe.

Maar er zijn ook positieve signalen, en daar wil ik me graag op richten. Een van de lichtpunten is dat de verduurzaming van de energiewereld niet meer terug te draaien is. De kosten van wind,zon en accu’s dalen zo hard dat er nu wereldwijd al veel meer wordt geïnvesteerd in duurzame elektriciteit dan in fossiele. En dat niet door subsidies, maar door de kosten van de techniek zelf. Fossiele energie is ten dode opgeschreven, dus de vraag is niet of we gaan verduurzamen, maar of het snel genoeg gaat om de klimaatverandering in  toom te houden. Recente studies tonen aan dat een wereldwijd 100% duurzaam energiesysteem, grotendeels gebaseerd op zon en wind, al in 2050 mogelijk is tegen kosten die lager zijn dan wat we nu betalen voor het fossiele energiesysteem. De kunst is die mogelijke toekomst niet alleen te bedenken, maar ook te realiseren. Daar kunnen we in Uitgeest bij helpen.

Lokaal

Een groot voordeel van duurzame energie, naast het voordeel van de lage kosten, is dat het ook lokaal te produceren is, relatief kleinschalig kan zijn, en door gebruikers zelf kan worden opgewekt. Daarmee kan de wereld bevrijd worden van oneigenlijke machtsconcentratie bij de eigenaren van olie- en gasbronnen.

Energiecoöperaties zijn bij uitstek geschikt om de kansen die de verduurzaming biedt vorm te geven. Een coöperatie zoals Duec kan de burgers betrekken bij het proces. Burgers kunnen mee praten en mee beslissen, ze kunnen mede eigenaar worden, ze hebben niet alleen de lasten en kosten, maar ook de baten in de vorm van werkgelegenheid en inkomsten.

Afgelopen jaar hebben we als Duec de eerste stappen gezet naar een 100% duurzaam Uitgeest met, door en voor Uitgeesters. Duec heeft een jaar na de start al 150 leden, en we groeien snel door. We hebben samen met collega coöperaties Calorie en Heiloo Energie de “Lokale actie zonnepanelen” georganiseerd. Met als voorlopig resultaat dat er meer dan 150 verzoeken om offertes voor zonnepanelen zijn binnengekomen. inmiddels is al meer dan de helft omgezet in daadwerkelijke plaatsing. Ook is er gestart met de voorbereiding van een collectief zonnepanelen project “Zon op Uitgeest”, dat nu voldoende voorinschrijvingen heeft om de uitvoering in gang te zetten.

Naast het verduurzamen van de elektriciteit in Uitgeest door plaatsing van zonnepanelen, werken we aan de verduurzaming van woningen. Enerzijds door het inzetten van energiecoaches om mensen te helpen hun eigen huis te verduurzamen, anderzijds door het onderzoeken van de mogelijkheden van collectieve duurzame verwarming. Hier is nog een weg te gaan, en juist op dit gebied is het van groot belang om zaken samen op te pakken, en zo veel mogelijk van elkaar te leren en te zorgen dat mensen er niet alleen voor komen te staan.

In 2019 gaan we verder met zonnepanelen en met duurzame huizen, maar er staat in 2019 meer te gebeuren op het gebied van verduurzaming van de energievoorziening in Nederland, en ook in Uitgeest. Het klimaatakkoord zal door de regering en de tweede kamer moeten komen. Als dat akkoord er ligt, zal duidelijk zijn waar we rekening mee moeten gaan houden, zowel qua zon en wind, als qua verduurzaming van onze huizen. Het klimaatakkoord zal vervolgens uitgewerkt worden in regionale plannen (daar wordt nu al aan gewerkt op basis van het voorlopige akkoord) waarin ook de gemeente Uitgeest een rol heeft. Zodra we meer weten over wat dit voor ons dorp gaat betekenen, zullen we onze leden en de bewoners van Uitgeest uitnodigen voor een gesprek over wat we daar als Duec mee kunnen en willen.

We stevenen af op een fossielvrije energievoorziening. De toekomst is duurzaam, de kunst is deze toekomst zo snel mogelijk te realiseren. Hoe klein ook, energiecoöperaties kunnen een significante bijdrage leveren aan een betere wereld door samen baas te worden over onze belangrijkste bron van welvaart: energie.
Guus Willemsen.

19
dec

Warmte uit gracht of rivier

Veel huizen zijn zo ’s winters warm te houden

Onderzoekers van kennisinstituten Deltares en CE Delft hebben per wijk in kaart gebracht hoe de kansen liggen oppervlaktewater te gebruiken als bron voor duurzame verwarming. 
Lees meer 

 

Lees het hele artikel   van René Didde uit de Volkskrant van 13 december 2018, 18:34

19
dec

Warmte uit oppervlakte- en afvalwater

Warmte uit oppervlakte- en afvalwater om er woningen mee te verwarmen.

Met afvalwater wordt dit wijkje deze winter verwarmd. 
TEO en TEA * halen warmte uit oppervlakte- en afvalwater om er woningen mee te verwarmen. ‘In de zomer wordt de warmte uit het water opgeslagen onder de grond, en in de winter slaan we juist de kou op.’  

Lees het hele artikel van   Gerard Reijn in de Volkskrant. 13 december 2018, 18:52

 

*  TEO (Thermische Energie uit Oppervlaktewater) en TEA (Thermische Energie uit Afvalwater) halen warmte uit oppervlakte- en afvalwater om er woningen mee te verwarmen. Lees hier hoe dat precies werkt.

 

18
okt

Zo kom je aan geld voor isolatie van je huis

Geldgebrek is het grootste struikelblok bij de wens de eigen woning duurzamer te maken. Dat bleek eerder dit jaar uit een onderzoek van de Volksbank. Huiseigenaren zien isoleren en zonnepanelen wel zitten, maar blijven op hun handen zitten omdat ze denken dat het peperduur is. En omdat ze het geld niet hebben liggen. Daar valt een mouw aan te passen: de kosten verdien je deels terug omdat je energierekening lager uitvalt. En lenen kan tegen een laag tarief.

Lees het hele artikel

van Frank van Alphen in de Volkskrant

10
jun

Zorgvuldigheid vereist bij toepassen warmtepomp

Zorgvuldigheid vereist bij toepassen warmtepomp

De populariteit van de luchtwarmtepomp is flink toegenomen in de afgelopen jaren. Toch zitten er wel degelijk allerlei haken en ogen aan deze oplossing. Zo zijn er reële problemen met geluidsoverlast, en het relatief lage vermogen ten opzichte van de traditionele HR-ketel vraagt om de nodige zorgvuldigheid.

Biense Dijkstra van Bouwgroep Dijkstra Draisma deed onlangs in zijn blog De budgetvakantie versus de droomreis een poging om het enthousiasme over de warmtepomp als oplossingsrichting (voor de renovatieopgave) in een realistisch perspectief te plaatsen. “Onze grote zorg op dit moment is dat de warmtepomp als het ‘heilige’ middel gezien wordt. Gasloos vanzelfsprekend, maar vergis je niet: als je in een woning de 25 kW gasketel vervangt door een warmtepomp met een vermogen van 5 kW, dan hoef je geen wiskunde gestudeerd te hebben om te begrijpen dat dit zonder verdere aanpassingen aan die woning nooit gaat werken.”

Lees het hele artikel  van :

10
jun

Alles over ventilatie

Meer weten over een gezond binnenklimaat door ventilatie?

Lees of download de brochure.

7
jun

Wat zijn de alternatieven voor aardgas?

Lees meer over de alternatieven voor aardgas, de voor- en nadelen en wat het eigenlijk kost.
Zeker als u (ver)nieuwbouwplannen heeft!  Maar het geeft iedereen ook veel inzicht.

 

Download het document: Alternatieven voor aardgas

2
mrt

video Lokale Energie Monitor 2018

Wat is de impact van energiecoöperaties?

De beweging van lokaal duurzaam ontwikkelt zich en wordt steeds professioneler.
Daar hoort een jaarlijkse rapportage en analyse van de ontwikkelingen in de sector bij.  Zie de rapportage van Home

19
feb

Zonnepanelen op andermans dak gunstiger?

Twee aantrekkelijke regelingen gaan op de schop

Overstappen op zonne-energie is aantrekkelijker dankzij de salderingsregeling en de postcoderoos. Maar wat Rutte III precies met deze regelingen gaat doen, is nog ongewis. Reden te meer om nu nog snel in te stappen. Hoe profiteert u het meest?

Lees verder…

30
jan

Zonne-energie in trek?


Zonne-energie in trek door aantrekkelijke prijs zonnepanelen en zeker rendement

De Volkskrant, 

Het gaat plotseling geweldig met de zonne-energie in Nederland. Het afgelopen jaar zijn er 3,1 miljoen zonnepanelen bijgeplaatst, zodat het opgestelde zonnevermogen groeide met meer dan 60 procent. Net iets minder dan de helft van die nieuwe panelen is aangeschaft door particulieren.

> Lees het volledige artikel

22
jan

Alle huizen zonder gas in 2050. Hoe dan?

Alle huizen moeten in 2050 energieneutraal zijn.

Makkelijk gezegd, vinden Maarten Eeke van der Veen en Rob Mulder van de Vereniging Eigen Huis. Om maar liefst zeven miljoen bestaande woningen gaat het, waarvan ruim vier miljoen koophuizen. De komende 35 jaar moeten die met duurzame ingrepen zo verbouwd worden dat zij geen fossiele brandstof meer verbruiken. Het lijkt lang, 35 jaar, maar dat is het niet. Ga maar na: het gaat om tweehonderdduizend huizen per jaar. Dat is gigantisch. En er gaan al stemmen op om dat proces nog te versnellen. Vanuit de overheid blijft het tot nu toe bij een mooie ambitie. Er is zelfs niet het begin van een concreet plan van aanpak. 

Lees verder…