NIEUWS

14
okt

Klimaatlezing Johan Sliggers

De lezing door Johan Sliggers,  ‘Klimaatmaatregelen, waarom eigenlijk?’ ,die plaats vond op 10 oktober in De Zwaan, was prikkelend en informatief.

 

Wist u dat:

 • Nederland het land is met de hoogste CO2 uitstoot per inwoner?
 • Dat de Scandinavische landen het hoogst in de ranglijst staan wat betreft duurzame energie, en Nederland bijna onderaan staat? Net boven Luxemburg?
 • Dat kernenergie niet CO2 vrij is omdat er bij de bouw heel veel CO2 uitstoot plaatsvindt?
 • Dat je met isoleren van je woning echt geld bespaard en je huis beter verkoopbaar is met een zuinig energielabel?
 • Dat we met de inzet van biomassa juist meer CO2 gaan uitstoten?
 • Dat stoppen met fossiele brandstoffen goed is voor de werkgelegenheid?
 • Dat er wereldwijd elk jaar 8.8 miljoen mensen voortijdig overlijden aan luchtverontreiniging?
 • Dat het soort en merk autobanden uitmaakt in hoeveelheid brandstof die je gebruikt?

En dan de tips voor duurzaamheid:

 • Wees zuinig met energiegebruik
 • Drink kraanwater ipv water uit plastic flesjes
 • Eet geen vlees of beperk dit
 • Koop drank in statiegeldflesjes ipv in blikjes en weggooi flesjes
 • Haal bij een online aankoop zelf je bestelling op ipv deze te laten thuisbezorgen

 

7
okt

Van het gas af in de Koog

Van het gas af in de Koog

Zeer waarschijnlijk zal de Koog aangewezen worden als één van de wijken in Uitgeest die voor 2030 van het gas af moet. Er zijn meerdere alternatieven die goed overwogen moeten worden. Bij Duec vinden wij het belangrijk dat alle mogelijkheden worden onderzocht en er gekozen wordt voor de beste oplossing. Wij hebben daarom zelf onderzoek laten doen om te zorgen dat alle opties op tafel liggen en overwogen worden. Hieronder staan de verschillende opties met voor en nadelen. 

Individueel
Huisbezitters kunnen er nu al zelf voor kiezen om hun huis goed te isoleren en een warmtepomp te nemen. Een warmtepomp kan niet genoeg energie leveren om een niet/slecht geïsoleerd huis te verwarmen. Door uw huis te isoleren verbruikt u minder energie om uw woning op te warmen en wordt het mogelijk om een warmtepomp te gebruiken voor de verwarming en warm tap water. 
Voordelen van deze oplossing is dat iedereen op zijn eigen tempo de overstap kan maken en men niet afhankelijk is van een derde partij. U bent zelf eigenaar van de installatie en niet afhankelijk van derden. 
Nadeel zijn de investeringskosten en een mogelijk grote verbouwing in uw huis. 

Collectief warmtenet
Een alternatief is het aanleggen van een warmtenet in de wijk aanleggen waar ieder huis op aangesloten wordt. Hierbij krijgt u de warmte van een centrale warmtebron en wordt deze via een ontvangsunit aangesloten op uw bestaande CV systeem. U gaat een leveringscontract aan met de beheerder van het warmtenet(vergelijkbaar met uw huidige energieleverancier). De gas gestookte CV ketel is dan niet meer nodig.
Voordeel van dit systeem is dat extra isolatie in de meeste gevallen niet nodig is en dat een grote verbouwing u bespaard blijft. 
Nadeel is dat u aan één beheerder van het warmtenet vast zit en niet zomaar even kan wisselen. Een warmtenet moet in één keer uitgerold worden en in één keer moeten veel huizen aangesloten worden.

Warmtenet per huizenblok
Door een klein warmtenet per huizenblok aan te leggen kunnen wellicht de voordelen van beide bovenstaande alternatieven worden gecombineerd. 
Per huizenblok wordt één installatie neergezet, die eigendom is van de bewoners. Met minimale aanpassingen in de woning kan hierop aangesloten worden en wordt de CV ketel overbodig. Door dit gezamenlijk te doen en het meerdere keren te kopiëren in de wijk is het mogelijk om op de kosten te besparen. 
Nadeel is dat je toch nog in een klein collectief van anderen afhankelijk bent. Wellicht willen anderen nog helemaal niet overstappen. Ook is het nog niet duidelijk of de energiebesparing voldoende is om de uiteindelijke investering te verantwoorden.

In de komende tijd zullen we verder uitwerken of een klein collectief echt voordelen heeft t.o.v. de andere twee alternatieven. Afhankelijk van alle partijen zal DUEC beoordelen of een pilot project mogelijk is en perspectief biedt voor de toekomst. 

19
sep

Zo kan een warmtepomp een huis verwarmen (en koelen in de zomer)

Zo kan een warmtepomp een huis verwarmen (en koelen in de zomer)

Er stroomt nog drie jaar Gronings gas door het Nederlandse gasnet. Maar ondertussen staan we voor een keuze: willen we daarna onze huizen verwarmen met gas uit Rusland, of gaan we aan de warmtepomp? En werkt die eigenlijk wel?

Die keuze tussen gasimport of een duurzaam alternatief is voor huishoudens, verhuurders en overheden voor een belangrijk deel ook financieel. De prijs voor het installeren van een warmtepomp hangt af van het type: hybride warmtepompen (die je cv-ketel nog niet volledig vervangen) bestaan vanaf 4.000 euro. Volledige warmtepompen met bodembron kosten 9.000 tot 19.000 euro.

Maar op langere termijn kan het weleens voordeliger uitpakken; de jaarlijkse gasrekening heeft ook een prijskaartje. Bovendien zou dát geld (straks) de grens over gaan, terwijl warmtepompen in eigen land gemaakt kunnen worden, en ook hier werkgelegenheid geven. Het geld blijft dan dus in de Nederlandse economie.

De overheid betaalt nu circa een kwart van de kosten

Om die reden is het dus in het belang van de overheid om de aanschaf van warmtepompen te stimuleren met een subsidie. De huidige subsidieregeling, die loopt tot 2021, dekt echter slechts een deel van de kosten: zo’n 1.000 tot 2.500 euro, en iets meer bij een extra zuinige warmtepomp. Daarnaast kan een lening worden afgesloten om beter te isoleren.

Die isolatie is wel een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van een warmtepomp. Daarover verderop meer. Eerst: hoe zit het nou eigenlijk met die werking?

De simpelste manier om het uit te leggen, is dat een warmtepompinstallatie een kringloop van leidingen is. Dat is eigenlijk vergelijkbaar met een cv, ook dat is een circulerend systeem van vloeistof die met buizen door je huis loopt.

Lees meer bij: NU.nl

19
sep

Belasting op gas omhoog: wat betekent dat voor je portemonnee?

De belasting op gas gaat omhoog, terwijl die op stroom vrijwel gelijk blijft. Voor aardgas betalen we straks 7,9 cent per kuub meer en voor stroom komt er 0,9 cent per kWh bij. De nieuwe belastingen zijn bedoeld om het gebruik van aardgas te ontmoedigen. De overheid wil zo klimaatverandering tegengaan.

Aan de andere kant stijgt het bedrag dat mensen van de belastingdienst voor energiebelasting terug krijgen met 216 euro per jaar. Dit bedrag is onafhankelijk van de hoeveelheid energie die je verbruikt en wordt doorgaans verrekend met de leveringskosten voor stroom. Maar wat betekenen deze cijfers nou voor je portemonnee?

Rekentool

Dat verschilt nogal, omdat het energieverbruik afhankelijk is van het soort huis waar je in woont. Milieu Centraal heeft een rekentool gemaakt, waarbij iedereen zijn of haar woonsituatie kan invullen, en dan direct kan zien of hij meer of juist minder moet betalen. Ben je single en woon je in een vrij nieuw appartement? Dan ga je er relatief het meest op vooruit. Woon je met meerdere mensen in een oude, slecht geïsoleerde en vrijstaande woning, dan ga je erop achteruit.

“De spreiding is behoorlijk groot”, zegt Puk van Meegeren van Milieu Centraal. “Maar gemiddeld gaan we er 100 euro per jaar op vooruit, en maar weinig mensen gaan erop achteruit.” Alleen als mensen heel veel aardgas gebruiken, gaan ze meer belasting betalen. De bedoeling hiervan is dat het aantrekkelijker wordt gemaakt om te isoleren en te investeren in alternatieven voor aardgas, zoals een warmtepomp.

 

15
sep

Uitgeest Aardgasvrij

Voor alle gemeentes geldt dat ze uiterlijk in 2020 een visie moeten hebben vastgelegd betreffende het aardgasvrij maken van hun wijken;  de zogenaamde WarmteTransitieVisie.
De gemeente Uitgeest is alvast aan het inventariseren welke  mogelijkheden er  zijn. Op 26 september wil de gemeente  hierover het  gesprek aangaan  met de bewoners van Uitgeest tijdens een voorlichtingsavond.

DUEC houdt zich vanaf de  oprichting vorig jaar al bezig met de vraag hoe Uitgeest losgekoppeld kan worden van het gas , gecombineerd met de uitdaging om de duurzame energievoorzieningen zo lokaal mogelijk in te richten en Uitgeesters hier zelf (mede)eigenaar van te laten worden. Dit levert mooie projecten op, zoals het ‘warmtenet gemaal Meldijk‘ en het ‘Blok van Thijs’.
Op de informatieavond  zijn ook de Energiecoaches aanwezig, die deze winter officieel van start gaan en desgewenst meedenken met de bewoners van Uitgeest om hun woning, indien mogelijk, stap voor stap aardgasvrij te maken.

In het gesprek met de gemeente over de WarmteTransitieVisie is de rol van DUEC vooral het zichtbaar maken van belangen van bewoners van Uitgeest door:

– Te pleiten voor keuzevrijheid bij bewoners; geen afsluitplicht van gas en geen aansluitplicht op een eventueel warmtenet

– Te pleiten voor een duurzaam gasloos warmte aanbod dat goedkoper is dan de huidige kosten voor gas

– Te pleiten voor de inzet van lokale duurzame bronnen waar de Uitgeesters zelf eigenaar van kunnen zijn.

Hier vindt u informatie over de voorlichtingsavond van de gemeente inclusief het inschrijfformulier.
Let op: u kunt zich tot 20 september aanmelden.

6
sep

Onderzoek naar verduurzamen Zwembad De Zien

Zwembad De Zien wil binnen vijf jaar volledig op duurzame energie draaien. Dat betekent dat zij helemaal willen overstapen van aardgas naar duurzame alternatieven als zonne-energie. Een mooie ambitie op weg naar een toekomst zonder fossiele brandstoffen. Om dit te realiseren stelt gemeente Uitgeest financiële middelen beschikbaar voor een haalbaarheidsonderzoek.

Zwembad De Zien zet zich al langere tijd in voor duurzaamheid. Zo verwarmen zij het zwembadwater voor een groot deel met heat pipes. Nu is het tijd voor een volgende stap: samen met energiecoöperatie DUEC wil De Zien het totale energieverbruik van zwembad verduurzamen. Vrijwilligers van het zwembad en van DUEC gaan, samen met een consultancy- en engineeringbureau, onderzoeken of het zwembad in de nabije toekomst volledig op warmtepompen en zonnepanelen kan draaien. Deze ambitie past goed binnen de energietransitie, waarbij Nederland overstapt van fossiele brandstoffen naar duurzame elektriciteit en warmte.

Klimaatakkoord

In het Klimaatakkoord is door de overheid opgenomen dat Nederland in 2050 geen gebruik meer mag maken van fossiele brandstoffen. Dit betekent dat we over gaan van onder andere aardgas naar duurzame energie en warmte door middel van bijvoorbeeld zonne-energie en warmtepompen.

28
jun

Hoe kan DUEC helpen bij een buurtinitiatief?

Hoe kan DUEC helpen bij een buurtinitiatief?

Wat kan ik zelf. Binnen de organisatie van DUEC kennen we enkele betrouwbare websites met informatie over loskoppeling van het gasnet, zoals  HierVerwamt. Zij leggen bijvoorbeeld   goed uit wat je als eigenaar kan doen als je niet in je eentje aan de slag wilt. Ze houden daarbij de volgende vijf stappen aan:

Stap 1: Wat je moet weten over wonen zonder aardgas. Stap 2: Deel je ervaring met je buren (hoe kaart je dit aan?) Stap 3: Wat je verder nog moet weten en wie kan jullie hierbij ondersteunen? Stap 4: In gesprek gaan met je gemeente. Stap 5: Structurele organisatie van de wijk.

DUEC kan je bij de stappen helpen doordat wij informatie uitwisselen met andere Duurzame Energieplatforms, kennisbanken, marktpartijen en overheden. Zo zijn wij op de hoogte van relevante ontwikkelingen binnen de energietransitie, voornamelijk binnen gemeente Uitgeest en BUCH, en van lokale en regionale initiatieven. Ook kan DUEC helpen door  bewonersavonden te organiseren over relevante onderwerpen en daar kennis en ervaringen te delen.

Voorbeelden van projecten van DUEC die nu al lopen zijn de zonnepanelenacties op eigen dak en op het dak van bedrijven. Voor een warmtenet uit gemaal Meldijk wordt nog onderzocht wat haalbaar is. Tegelijkertijd zijn we met enkele eigenaren en woningbouwvereniging Kennemer Wonen aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van het aansluiten op een gezamenlijke warmtepomp van meerdere huizen in de Koog. Verder wordt de kennis van ervaren Uitgeesters gedeeld met andere Uitgeesters binnen de werkgroep Duurzame Woningen in de vorm van energiecoaches. En ten slotte ondersteunt DUEC het initiatief van twee Uitgeesters  door het aanvragen van een subsidie om te onderzoeken hoe een deelauto een succes kan worden in Uitgeest.

Dus heb je een mooi idee  om samen met anderen te verduurzamen , neem contact op met DUEC.
Stuur een mail naar info@duec.nl

 

 

28
jun

Verslag Algemene Ledenvergadering 2019

Verslag Algemene Ledenvergadering

Op dinsdag 21 mei vond de eerste Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats in De Zwaan.

In aanwezigheid van zo’n 40 aanwezigen opende voorzitter Guus Willemsen de vergadering. De voortgang van verschillende lopende projecten werd kort besproken, waarbij Henk Smit verslag deed van Zon op Uitgeest, en Nico Oudendijk toelichting gaf op de functie van de energiecoaches. Ook het financieel jaarverslag stond op de agenda om, zoals het hoort, verantwoording af te leggen over de kas. Om hier akkoord op te krijgen moest er worden gestemd met rode en groene kaarten.

Verandering van bestuur
En dan het belangrijkste: de wisseling én uitbreiding van bestuursleden. Henk Smit (secretaris) en Jos Rood (penningmeester) stapten uit het bestuur. Reden is dat zij, na een jaar lang keihard te hebben gewerkt als vrijwilliger voor DUEC, nu het stokje willen overdragen om weer meer vrije tijd te krijgen. Guus haalt, ter afscheid van beide heren, vrolijke herinneringen op aan de begintijd toen zij met z’n drieën DUEC oprichtten. Hij bedankt hen voor hun tomeloze inzet met complimenten en een met wijn en kaas gevulde tas. Nico Oudendijk neemt de functie van secretaris over van Henk en Patrick Boekhout wordt de nieuwe penningmeester. Beide worden voorgesteld als nieuwe bestuursleden. Het bestuur wordt tevens uitgebreid met Marijke Twisk; zij zal de nieuw opgerichte werkgroep Marketing en Communicatie gaan leiden. Opnieuw wordt er gestemd om de bestuursverandering officieel te maken, en weer zien we alleen groene kaartjes. Astrid Veenstra stelt zichzelf voor als enige betaalde kracht binnen DUEC (gefinancierd uit subsidies), in de rol van coördinator van de verschillende projecten.

Energieneutraal
Na de pauze volgt een presentatie van Niek Willemsen, die als projectleider verschillende coöperaties heeft begeleid in verduurzaming van hun directe omgeving. Hij houdt een inspirerend verhaal over zijn ervaringen met bijvoorbeeld Terheijde, een  dorp in Brabant, dat door de bewoners zelf, in samenwerking met bedrijven, geheel energieneutraal wordt. Ook vertelt hij over het grootste drijvende zonnepanelenpark van Europa: de Lingewaard. Niek maakt duidelijk dat, voor het slagen van dergelijke projecten, het denken in mogelijkheden, het benutten van creatieve ideeën, luisteren naar bewoners, compromissen sluiten, draagvlak creëren, en vooral de politiek erbuiten houden, essentiële ingrediënten zijn. Tijdens de discussie die volgt blijken er onder de aanwezigen nog niet zoveel ideeën te bestaan over burgerinitiatieven die ontplooit kunnen worden om Uitgeest energieneutraal te maken. Om die reden zal er na de zomer een bewonersavond worden georganiseerd waarin de verschillende oplossingen op een creatieve manier visueel gemaakt worden. Hóe precies blijft nog even een verrassing.

Tot slot vertellen twee leden van DUEC over verduurzaming van hun eigen huis en de ervaringen daarmee. Na afloop is er een borrel en zoeken de geïnspireerde aanwezigen elkaar op, waarbij vooral  de verduurzaming van het eigen huis veel belangstelling krijgt. Deze eerste ALV kan worden beschouwd als een succes en lijkt de kennis over en het enthousiasme voor het gezamenlijk verduurzamen van huis en dorp te hebben aangemoedigd.

28
jun

En waar begin ik?

En waar begin ik; bericht van werkgroep Duurzame woningen

Ik ben eigenaar of huurder van een bestaande woning en wil mijn huis meer duurzaam maken. Zonnepanelen installeren lijkt in ieder geval een aantrekkelijke optie, zeker nu het kabinet heeft besloten dat de salderingsregeling tot 2023 blijft bestaan[1]. Maar je hoort vaak dat alles eigenlijk begint met je woning goed isoleren. Of mijn gasketel loopt op zijn einde. Is een warmtepomp al een optie of kan ik daar beter mee wachten? Op Internet vindt je heel veel informatie. Maar wat is betrouwbaar en hoe val je niet in de handen van minder betrouwbare commerciële partijen? Kortom waar begin ik?

DUEC heeft de Werkgroep Duurzame Woningen die de inwoners van Uitgeest wil helpen deze vraag te beantwoorden. Je zult begrijpen dat het nogal uitmaakt of je een recent gebouwde woning hebt of een van een (veel) ouder bouwjaar. Ook zou je graag willen weten welke investering in jouw huis het meeste oplevert, of beter gezegd welke investering je het snelst terugverdient. Tevens wordt door de werkgroep bekeken welke werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd tijdens reeds geplande verbouwing of bij onderhoud.

De werkgroep bestaat uit vrijwilligers die ervaring hebben met het verduurzamen van hun eigen woning, opgeleid zijn als energiecoach dan wel vanuit hun werk veel technische kennis in huis hebben en je graag helpen met een vrijblijvend advies op maat.

Hoe werkt het?
Voor DUEC-leden kost het advies 50 euro. Je krijgt een formulier toegestuurd met het verzoek om relevante informatie over jouw huis alvast in te vullen. Vervolgens wordt er een afspraak gemaakt en komen twee energiecoaches bij je langs om de mogelijkheden jouw huis te verduurzamen door te nemen. Optioneel kunnen er in de winter warmtebeelden gemaakt worden. Hiermee wordt de effectiviteit van de isolatie van je woning inzichtelijk gemaakt. Na het bezoek ontvang je een rapport met de bevindingen én de mogelijkheden om – al dan niet stapsgewijs – je woning te verduurzamen. En welke ingrepen tegen de minste kosten het meeste rendement geven.

Op dit moment zijn we nog bezig met een pilotstudie naar verduurzaming van de woning  bij enkele Uitgeester huiseigenaren. Met hun feedback over de vragenlijst, gesprekken en manier van rapporteren zijn we onze werkwijze hier en daar aan het bijstellen. Daarbij is de planning om uiterlijk dit najaar te kunnen beginnen met het aanbieden van deze service voor heel Uitgeest.

Zonnepanelen
Voor zonnepanelen heeft DUEC jaarlijks een aanbod met enkele betrouwbare geselecteerde aanbieders. Is jouw huis niet geschikt voor zonnepanelen (ligging, bomen, dak) dan kun je via DUEC ook meedoen aan Zon op Uitgeest. Mogelijk kan je huis zelfs geschikt gemaakt worden voor het, zonder veel problemen, aansluiten op een warmtenet, waar DUEC met verschillende instanties onderzoek naar doet. En leveren de zonnepanelen zoveel extra op door het huis goed te isoleren, dat een elektrische auto kan worden opgeladen

Geef je alvast op via info@duec.nl, wij zullen werken in volgorde van aanmelding.

[1] stroom die je aan het net levert vanuit je zonnepanelen levert net zo veel op als de prijs die je voor je stroom betaald

4
mei

Salderingsregeling verlengd

Salderingsregeling verlengd tot 2023

In een brief aan de Tweede Kamer is dit door Minister Wiebes en de Staatssecretaris van Financiën bekend gemaakt.

De salderingsregeling voor consumenten met zonnepanelen wordt tot 1 januari 2023 ongewijzigd voortgezet. Dat hebben minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) en staatssecretaris Snel (Financiën) besloten. Het blijft hierdoor financieel aantrekkelijk voor huishoudens en mkb-bedrijven om te investeren in zonnepanelen. De salderingsregeling houdt in dat de stroom die je met zonnepanelen opwekt en teruglevert aan het net, wordt afgetrokken van je eigen energieverbruik. Eigenaren van zonnepanelen kunnen drie jaar langer salderen dan was voorzien in het Regeerakkoord. Tot 1 januari 2023 verandert er niets voor wie al zonnepanelen heeft.

Geleidelijke afbouw

Per 1 januari 2023 wordt de salderingsregeling geleidelijk afgebouwd. Dat wil zeggen dat het voordeel dat huishoudens en bedrijven ontvangen op hun energiebelastingen – in ruil voor het terugleveren aan het net – elk jaar iets minder wordt. Uiteindelijk wordt dat voordeel 0 en ontvang je alleen een vergoeding van de energieleverancier voor de teruggeleverde zonnestroom. Dat zal in 2031 het geval zijn. Omdat zonnepanelen steeds goedkoper worden, zal het op de lange termijn ook zonder subsidie financieel interessant zijn om zonnepanelen te installeren. Vanaf 2023 zal ieder huishouden en bedrijf met zonnepanelen automatisch meegaan met de afbouw van salderen, zonder daar iets voor te hoeven doen.

Terugverdientijd

Voor huishoudens die al zonnepanelen hebben of deze kabinetsperiode nog investeren in zonnepanelen, wordt met deze geleidelijke afbouw van salderen een gemiddelde terugverdientijd van circa 7 jaar verwacht. Wie wil investeren in zonnepanelen, maar dat niet in één keer kan doen, kan daarbij gebruik maken van het al bestaande Nationaal Energiebespaarfonds, waarbij tegen lage rente geld geleend kan worden.

Geschikte meters

Voor het geleidelijk afbouwen van salderen tot 2031 is het noodzakelijk voor de Belastingdienst dat huishoudens en bedrijven beschikken over een meter die levering en teruglevering afzonderlijk kan meten, oftewel een meter met minimaal een dubbel telwerk. Dat kan bijvoorbeeld een slimme meter zijn, maar dat hoeft niet per se. Vanaf 1 januari 2023 is het verplicht om zo’n meter met een dubbel telwerk in huis te hebben. De meters zullen voor die datum worden aangeboden door de netbeheerders. Vanaf 2023 kan dan de geleidelijke afbouw van de salderingsregeling starten.

Bron: brief aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vragen over uitwerking

Diverse organisaties waaronder Vereniging Eigen Huis hebben nog wel vragen over de uitwerking met name hoe de regeling na 2022 uit zal pakken. Ook zijn er vraagtekens hoe huishoudens verplicht kunnen worden een digitale of slimme meter in huis te nemen.

27
apr

Duurzaam gaat ‘t maken

Duurzaam gaat ‘t maken; bericht van onze voorzitter

Soms maak ik mij zorgen over de toekomst van de wereld. Een van de grootste problemen die op ons allemaal af komt is de klimaatverandering. Tegelijkertijd zijn er andere  zorgelijke ontwikkelingen,  zoalsrobotisering en internet die zorgen voor een razendsnel veranderende arbeidsmarkt, social media en nepnieuws worden op een gevaarlijke manier misbruikt om politieke doelen te halen en het aantal dictators dat aan de macht is in de wereld om ons heen neemt sterk toe.

Maar er zijn ook positieve signalen, en daar wil ik me graag op richten. Een van de lichtpunten is dat de verduurzaming van de energiewereld niet meer terug te draaien is. De kosten van wind,zon en accu’s dalen zo hard dat er nu wereldwijd al veel meer wordt geïnvesteerd in duurzame elektriciteit dan in fossiele. En dat niet door subsidies, maar door de kosten van de techniek zelf. Fossiele energie is ten dode opgeschreven, dus de vraag is niet of we gaan verduurzamen, maar of het snel genoeg gaat om de klimaatverandering in  toom te houden. Recente studies tonen aan dat een wereldwijd 100% duurzaam energiesysteem, grotendeels gebaseerd op zon en wind, al in 2050 mogelijk is tegen kosten die lager zijn dan wat we nu betalen voor het fossiele energiesysteem. De kunst is die mogelijke toekomst niet alleen te bedenken, maar ook te realiseren. Daar kunnen we in Uitgeest bij helpen.

Lokaal

Een groot voordeel van duurzame energie, naast het voordeel van de lage kosten, is dat het ook lokaal te produceren is, relatief kleinschalig kan zijn, en door gebruikers zelf kan worden opgewekt. Daarmee kan de wereld bevrijd worden van oneigenlijke machtsconcentratie bij de eigenaren van olie- en gasbronnen.

Energiecoöperaties zijn bij uitstek geschikt om de kansen die de verduurzaming biedt vorm te geven. Een coöperatie zoals Duec kan de burgers betrekken bij het proces. Burgers kunnen mee praten en mee beslissen, ze kunnen mede eigenaar worden, ze hebben niet alleen de lasten en kosten, maar ook de baten in de vorm van werkgelegenheid en inkomsten.

Afgelopen jaar hebben we als Duec de eerste stappen gezet naar een 100% duurzaam Uitgeest met, door en voor Uitgeesters. Duec heeft een jaar na de start al 150 leden, en we groeien snel door. We hebben samen met collega coöperaties Calorie en Heiloo Energie de “Lokale actie zonnepanelen” georganiseerd. Met als voorlopig resultaat dat er meer dan 150 verzoeken om offertes voor zonnepanelen zijn binnengekomen. inmiddels is al meer dan de helft omgezet in daadwerkelijke plaatsing. Ook is er gestart met de voorbereiding van een collectief zonnepanelen project “Zon op Uitgeest”, dat nu voldoende voorinschrijvingen heeft om de uitvoering in gang te zetten.

Naast het verduurzamen van de elektriciteit in Uitgeest door plaatsing van zonnepanelen, werken we aan de verduurzaming van woningen. Enerzijds door het inzetten van energiecoaches om mensen te helpen hun eigen huis te verduurzamen, anderzijds door het onderzoeken van de mogelijkheden van collectieve duurzame verwarming. Hier is nog een weg te gaan, en juist op dit gebied is het van groot belang om zaken samen op te pakken, en zo veel mogelijk van elkaar te leren en te zorgen dat mensen er niet alleen voor komen te staan.

In 2019 gaan we verder met zonnepanelen en met duurzame huizen, maar er staat in 2019 meer te gebeuren op het gebied van verduurzaming van de energievoorziening in Nederland, en ook in Uitgeest. Het klimaatakkoord zal door de regering en de tweede kamer moeten komen. Als dat akkoord er ligt, zal duidelijk zijn waar we rekening mee moeten gaan houden, zowel qua zon en wind, als qua verduurzaming van onze huizen. Het klimaatakkoord zal vervolgens uitgewerkt worden in regionale plannen (daar wordt nu al aan gewerkt op basis van het voorlopige akkoord) waarin ook de gemeente Uitgeest een rol heeft. Zodra we meer weten over wat dit voor ons dorp gaat betekenen, zullen we onze leden en de bewoners van Uitgeest uitnodigen voor een gesprek over wat we daar als Duec mee kunnen en willen.

We stevenen af op een fossielvrije energievoorziening. De toekomst is duurzaam, de kunst is deze toekomst zo snel mogelijk te realiseren. Hoe klein ook, energiecoöperaties kunnen een significante bijdrage leveren aan een betere wereld door samen baas te worden over onze belangrijkste bron van welvaart: energie.
Guus Willemsen.

19
dec

Warmte uit gracht of rivier

Veel huizen zijn zo ’s winters warm te houden

Onderzoekers van kennisinstituten Deltares en CE Delft hebben per wijk in kaart gebracht hoe de kansen liggen oppervlaktewater te gebruiken als bron voor duurzame verwarming. 
Lees meer 

 

Lees het hele artikel   van René Didde uit de Volkskrant van 13 december 2018, 18:34

19
dec

Warmte uit oppervlakte- en afvalwater

Warmte uit oppervlakte- en afvalwater om er woningen mee te verwarmen.

Met afvalwater wordt dit wijkje deze winter verwarmd. 
TEO en TEA * halen warmte uit oppervlakte- en afvalwater om er woningen mee te verwarmen. ‘In de zomer wordt de warmte uit het water opgeslagen onder de grond, en in de winter slaan we juist de kou op.’  

Lees het hele artikel van   Gerard Reijn in de Volkskrant. 13 december 2018, 18:52

 

*  TEO (Thermische Energie uit Oppervlaktewater) en TEA (Thermische Energie uit Afvalwater) halen warmte uit oppervlakte- en afvalwater om er woningen mee te verwarmen. Lees hier hoe dat precies werkt.

 

18
okt

Zo kom je aan geld voor isolatie van je huis

Geldgebrek is het grootste struikelblok bij de wens de eigen woning duurzamer te maken. Dat bleek eerder dit jaar uit een onderzoek van de Volksbank. Huiseigenaren zien isoleren en zonnepanelen wel zitten, maar blijven op hun handen zitten omdat ze denken dat het peperduur is. En omdat ze het geld niet hebben liggen. Daar valt een mouw aan te passen: de kosten verdien je deels terug omdat je energierekening lager uitvalt. En lenen kan tegen een laag tarief.

Lees het hele artikel

van Frank van Alphen in de Volkskrant

10
jun

Zorgvuldigheid vereist bij toepassen warmtepomp

Zorgvuldigheid vereist bij toepassen warmtepomp

De populariteit van de luchtwarmtepomp is flink toegenomen in de afgelopen jaren. Toch zitten er wel degelijk allerlei haken en ogen aan deze oplossing. Zo zijn er reële problemen met geluidsoverlast, en het relatief lage vermogen ten opzichte van de traditionele HR-ketel vraagt om de nodige zorgvuldigheid.

Biense Dijkstra van Bouwgroep Dijkstra Draisma deed onlangs in zijn blog De budgetvakantie versus de droomreis een poging om het enthousiasme over de warmtepomp als oplossingsrichting (voor de renovatieopgave) in een realistisch perspectief te plaatsen. “Onze grote zorg op dit moment is dat de warmtepomp als het ‘heilige’ middel gezien wordt. Gasloos vanzelfsprekend, maar vergis je niet: als je in een woning de 25 kW gasketel vervangt door een warmtepomp met een vermogen van 5 kW, dan hoef je geen wiskunde gestudeerd te hebben om te begrijpen dat dit zonder verdere aanpassingen aan die woning nooit gaat werken.”

Lees het hele artikel  van :