NIEUWS

11
mei

Op weg naar een energiezuinige woning.

1. Beperk uw energieverbruik door:

a)     Isolatie van de woning

b)    CV installatie optimaliseren

Verduurzaam uw woning door:

c)     Ventilatie (optimalisatie met WTW)

d)    Warmtepomp

A) Isolatie van de woning

Het grootste deel van ons energieverbruik gaat naar verwarming. Door een woning te isoleren en kieren te dichten, blijft de warmte binnenshuis. Isolatie kan tussen de 20 en 50% besparing opleveren in het gasverbruik! Behalve voor een lagere energierekening en een beter energielabel, zorgt isolatie voor veel meer wooncomfort: een warm huis in de winter, een koel huis in de zomer. Maar let wel op dat u de woning voldoende ventileert voor een gezond leefklimaat.

Klik hier voor uitgebreide informatie over isolatie op de speciale pagina’s van Milieucentraal of hier voor gratis online tests en adviezen op maat. Zo ontdek je in een paar stappen hoe je energie kunt besparen. Deze testen en apps zijn ontwikkeld door Milieu Centraal, een onafhankelijke organisatie.

In de zomer van 2020 start DUEC met een collectieve isolatie actie. Hou de website en de nieuwsbrief in de gaten voor nadere informatie.

B) CV installatie optimaliseren

Ongeveer 70% van het energieverbruik gaat naar verwarming van de woning en warm water uit de kraan. Hoe energiezuiniger de apparatuur is die deze warmte opwekt, des te beter het is voor uw portemonnee en het milieu. Een nieuwe of geleaste HR CV-ketel is altijd zuiniger dan een oudere.

De CV installatie is te optimaliseren door de installatie op de ecostand te zetten in plaats van de comfort stand.

Het instellen van de radiatoren heet ‘waterzijdig inregelen’. Hiermee kan het gasverbruik 10% tot 20 % dalen. De professional kan dit voor u doen, dan is ook subsidie mogelijk (SEEH).

Wat kunt u zelf doen?

Als u handig bent en een middag tijd hebt kunt u dit ook zelf doen. DUEC heeft een CV-inregelkit die alleen voor leden gratis een paar dagen te gebruiken is, inclusief handleiding.

De professional gebruikt speciale thermostaatkranen (b.v. van Danfoss) die zijn ook door particulieren aan te schaffen. Daarmee wordt het inregelen een stuk eenvoudiger. Klik hier voor meer informatie over waterzijdig inregelen. (met een link naar het stuk van Nanette Popken.)

Ook is de aanvoertemperatuur van de CV installatie te verlagen. Onze energiecoach Hans Schmidt heeft dit in zijn huis zelf gedaan. Ook gebruikt hij ventilatoren, die hij zelf maakt om de warmteafgifte van de radiatoren te verbeteren. Deze radiatoren zijn ook kant en klaar te koop. Voor meer informatie kunt u hier klikken. (hyperlink naar presentatie Hans).

C) Ventilatie

AIs uw huis goed geïsoleerd is dan kan het zijn dat er te weinig geventileerd wordt. Om dit te checken heeft DUEC gratis voor leden CO2 meters te leen. Mocht uw  woning meer ventilatie nodig hebben dan zijn daar verschillende mogelijkheden tot optimaliseren voor. Klik hier voor extra informatie (link naar ventilatiebrochure).

Het meest optimaal is een ventilatiesysteem waarbij de koude aangevoerde lucht wordt opgewarmd door verwarmde afgevoerde lucht, een WTW systeem (warmte-terugwin systeem). Onze energiecoach Bert Kok heeft een WTW zelf gemaakt. Klik hier voor een presentatie van zijn systeem.

D) Warmtepomp

Pas als uw huis goed geïsoleerd en geventileerd is bent u mogelijk al klaar voor een warmtepomp. Hierbij zijn grofweg twee systemen te onderscheiden de hybride warmtepomp en de volledige warmtepomp. Bij de hybride bent u bijna het gehele jaar gasloos. Dit kan in combinatie met een bestaande of nieuwe CV-ketel.

Wilt u meer weten over warmtepompen klik eens op :warmtepomp-weetjes.nl  of  op duurzaambouwloket.nl/maatregelen-cvketels en warmtepompen- voor informatie over deze verwarmingsystemen.

2. Wek zelf duurzame energie op

Is uw woning geïsoleerd dan is het interessant om eigen energie op te wekken. Dat kan misschien op uw eigen dak of door gebruik te maken van een collectief zonnedak of -weide. DUEC zal collectieve inkoop voor haar leden organiseren en projecten initiëren voor collectieve zonneparken.
Zonnepanelen of een zonneboiler zijn investeringen die jarenlang rendement opleveren. Een investering in zonnepanelen is in gemiddeld 7 jaar terugverdiend en blijft de installatie 20 tot 25 jaar gratis energie leveren.
Kijk ook eens op het Duurzaam Bouwloket, klik hier voor uitgebreide informatie over zonnepanelen.

Geen mogelijkheden om zelf op te wekken? Kies dan in ieder geval voor groene energie, bij voorbeeld van Greenchoice. Of vraag ons informatie over te realiseren zonneparken in Uitgeest.

Websites

Er is een aantal belangrijke websites waar u vrijwel alle informatie vindt, die u nodig hebt om energie te besparen of uw woning te verduurzamen. Dat zijn de websites van Milieu Centraal ( klik voor gratis testen en advies ) en Duurzaam Bouwloket Beide zijn onafhankelijke websites en daardoor extra interessant. Wij werken ook samen met Hieropgewekt en de Omgevingsdienst IJmond.

21
dec

Terugblik op 2019

Terugblik op 2019

 

DUEC heeft een mooi jaar achter de rug waarin er veel is gebeurd. Hieronder een beknopte opsomming van de belangrijkste punten.

 

Van gas los

In maart en april werd de Quickscan voor project Meldijk en het blok van Thijs uitgevoerd (zie https://www.duec.nl/wp-content/uploads/2019/10/68340_Rapportage_DUEC_v220558.pdf ).
Hieruit bleek dat beide projecten technisch mogelijk zijn maar dat er financieel nog wel een uitdaging is. De projecten zijn inmiddels opgenomen in de warmte transitie visie die is vastgesteld door de gemeente (zie  https://uitgeest.raadsinformatie.nl/document/8114686/1/C_Transitievisie_Warmte_Uitgeest_S_int19_2146_1) . In 2020 zullen wijkuitvoeringsplannen gemaakt worden voor De Koog en het Oude Dorp waarin de projecten verder uitgewerkt worden, zowel technisch en  financieel, als qua burgerparticipatie. Uitgangspunt van DUEC daarbij is: oplossingen moeten kostenneutraal zijn, en iedereen moet de vrije keus hebben om al dan niet mee te doen met bepaalde oplossingen.

 

Algemene leden vergadering (ALV)

Twee bestuursleden van het eerste uur, Henk Smit en Jos Rood, zijn afgetreden en werden bedankt voor al hun werk bij het oprichten van DUEC. Nico Oudendijk en Patrick Boekhout zijn aangesteld als respectievelijk secretaris en penningmeester. Marijke Twisk is aangesteld als bestuurslid van de werkgroep Marketing en Communicatie.
Tijdens de ALV bleek dat DUEC er financieel goed voor staat en dat er ruimte is voor het aanstellen van een coördinator voor een paar uur in de week. Astrid Veenstra is hiervoor aangesteld en daarmee is een start gemaakt met de professionalisering die DUEC nastreeft. (Voor verslag vergadering zie https://www.duec.nl/sfeerverslag-alv-2019/ .)

 

Energiecoaches

De energiecoaches zijn vanaf het voorjaar in een eerste pilot actief in Uitgeest en sinds oktober staan ze voor alle Uitgeesters klaar voor een huisbezoek (zie https://www.duec.nl/energie-quickscan/ ). Uit een evaluatie blijkt dat bewoners over het algemeen heel positief zijn over de energiecoaches en hun adviezen.

 

Elektrische deelauto

In het voorjaar zijn we voortvarend gestart met het inventariseren van de haalbaarheid van elektrische deelauto’s. Vanwege tijdgebrek bij de initiatiefnemers heeft dit project even stil gelegen. In 2020 wordt dit weer opgepakt.

 

Zonnepanelen actie

In het najaar is de zonnepanelen actie Uitgeest gestart samen met Eneregio en Duurzaam Bouwloket (zie https://www.duec.nl/actie/). Er zijn nu al meer dan 200 offerteaanvragen binnen, dit overtreft het aantal van vorig jaar. De actie loopt tot 10 januari 2020.

 

Zon op Uitgeest (postcoderoos)
zie www.zonopuitgeest.nl.

Zon op Uitgeest heeft ook niet stil gezeten, ook al is een collectief zonnedak helaas nog niet gerealiseerd. Het blijkt moeilijker dan gedacht om een geschikt dak te vinden bij een dakeigenaar die ook wil meewerken. We kijken nu naar daken in het buiten gebied.
Zon Op Uitgeest is inmiddels 100% klaar voor een collectief zonnedak: er is een aparte coöperatie met een eigen bankrekening en we hebben een uitgebreid informatie memorandum klaar liggen voor nadere uitleg over het project en de financiële aspecten  ervan. Dus als we een geschikt dak vinden kunnen we snel overgaan tot daadwerkelijke realisatie van dit project.

 

Vooruitblik op 2020

We gaan door op alle fronten die hierboven genoemd staan: gasloze wijken, energiecoaches, zonnepanelen acties, elektrische deelauto en postcoderoos project. In alle projecten verwachten we volgend jaar meer te kunnen laten zien. Er komen meer energiecoaches, die  meer woningen bezoeken, we gaan in gesprek met meer bewoners over hoe we van het gas af zouden kunnen gaan, we gaan meer zonnepanelen samen inkopen en we gaan de haalbaarheid van de elektrische deelauto uitwerken. En niet onbelangrijk: we gaan in 2020  onderzoeken of er ruimte is in Uitgeest voor windmolens en zonneweides! Die hebben we nodig om onze eigen duurzame energie op te wekken.
(zie https://www.duec.nl/windmolens-en-zonneparken/). Een bewonersbijeenkomst hierover staat al gepland op 5 maart 2020.
Tijdens de nieuwjaarsborrel op 23 januari zullen we alvast een tipje van de sluier oplichten. We hopen dan veel leden te ontmoeten!

29
okt

IEA: hernieuwbare energie groeit sneller dan verwacht

IEA: hernieuwbare energie groeit sneller dan verwacht

Hernieuwbare energie overtreft de verwachtingen en kan met 50 procent groeien in de volgende vijf jaar. Vooral zonne-energie gooit hoge ogen, blijkt uit nieuwe cijfers van het Internationaal Energieagentschap (IEA).

Lees verder op duurzaamnieuws.nl

14
okt

Klimaatlezing Johan Sliggers

De lezing door Johan Sliggers,  ‘Klimaatmaatregelen, waarom eigenlijk?’ ,die plaats vond op 10 oktober in De Zwaan, was prikkelend en informatief.

 

Wist u dat:

 • Nederland het land is met de hoogste CO2 uitstoot per inwoner?
 • Dat de Scandinavische landen het hoogst in de ranglijst staan wat betreft duurzame energie, en Nederland bijna onderaan staat? Net boven Luxemburg?
 • Dat kernenergie niet CO2 vrij is omdat er bij de bouw heel veel CO2 uitstoot plaatsvindt?
 • Dat je met isoleren van je woning echt geld bespaard en je huis beter verkoopbaar is met een zuinig energielabel?
 • Dat we met de inzet van biomassa juist meer CO2 gaan uitstoten?
 • Dat stoppen met fossiele brandstoffen goed is voor de werkgelegenheid?
 • Dat er wereldwijd elk jaar 8.8 miljoen mensen voortijdig overlijden aan luchtverontreiniging?
 • Dat het soort en merk autobanden uitmaakt in hoeveelheid brandstof die je gebruikt?

En dan de tips voor duurzaamheid:

 • Wees zuinig met energiegebruik
 • Drink kraanwater ipv water uit plastic flesjes
 • Eet geen vlees of beperk dit
 • Koop drank in statiegeldflesjes ipv in blikjes en weggooi flesjes
 • Haal bij een online aankoop zelf je bestelling op ipv deze te laten thuisbezorgen

 

7
okt

Van het gas af in de Koog

Van het gas af in de Koog

Zeer waarschijnlijk zal de Koog aangewezen worden als één van de wijken in Uitgeest die voor 2030 van het gas af moet. Er zijn meerdere alternatieven die goed overwogen moeten worden. Bij Duec vinden wij het belangrijk dat alle mogelijkheden worden onderzocht en er gekozen wordt voor de beste oplossing. Wij hebben daarom zelf onderzoek laten doen om te zorgen dat alle opties op tafel liggen en overwogen worden. Hieronder staan de verschillende opties met voor en nadelen. 

Individueel
Huisbezitters kunnen er nu al zelf voor kiezen om hun huis goed te isoleren en een warmtepomp te nemen. Een warmtepomp kan niet genoeg energie leveren om een niet/slecht geïsoleerd huis te verwarmen. Door uw huis te isoleren verbruikt u minder energie om uw woning op te warmen en wordt het mogelijk om een warmtepomp te gebruiken voor de verwarming en warm tap water. 
Voordelen van deze oplossing is dat iedereen op zijn eigen tempo de overstap kan maken en men niet afhankelijk is van een derde partij. U bent zelf eigenaar van de installatie en niet afhankelijk van derden. 
Nadeel zijn de investeringskosten en een mogelijk grote verbouwing in uw huis. 

Collectief warmtenet
Een alternatief is het aanleggen van een warmtenet in de wijk aanleggen waar ieder huis op aangesloten wordt. Hierbij krijgt u de warmte van een centrale warmtebron en wordt deze via een ontvangsunit aangesloten op uw bestaande CV systeem. U gaat een leveringscontract aan met de beheerder van het warmtenet(vergelijkbaar met uw huidige energieleverancier). De gas gestookte CV ketel is dan niet meer nodig.
Voordeel van dit systeem is dat extra isolatie in de meeste gevallen niet nodig is en dat een grote verbouwing u bespaard blijft. 
Nadeel is dat u aan één beheerder van het warmtenet vast zit en niet zomaar even kan wisselen. Een warmtenet moet in één keer uitgerold worden en in één keer moeten veel huizen aangesloten worden.

Warmtenet per huizenblok
Door een klein warmtenet per huizenblok aan te leggen kunnen wellicht de voordelen van beide bovenstaande alternatieven worden gecombineerd. 
Per huizenblok wordt één installatie neergezet, die eigendom is van de bewoners. Met minimale aanpassingen in de woning kan hierop aangesloten worden en wordt de CV ketel overbodig. Door dit gezamenlijk te doen en het meerdere keren te kopiëren in de wijk is het mogelijk om op de kosten te besparen. 
Nadeel is dat je toch nog in een klein collectief van anderen afhankelijk bent. Wellicht willen anderen nog helemaal niet overstappen. Ook is het nog niet duidelijk of de energiebesparing voldoende is om de uiteindelijke investering te verantwoorden.

In de komende tijd zullen we verder uitwerken of een klein collectief echt voordelen heeft t.o.v. de andere twee alternatieven. Afhankelijk van alle partijen zal DUEC beoordelen of een pilot project mogelijk is en perspectief biedt voor de toekomst. 

19
sep

Zo kan een warmtepomp een huis verwarmen (en koelen in de zomer)

Zo kan een warmtepomp een huis verwarmen (en koelen in de zomer)

Er stroomt nog drie jaar Gronings gas door het Nederlandse gasnet. Maar ondertussen staan we voor een keuze: willen we daarna onze huizen verwarmen met gas uit Rusland, of gaan we aan de warmtepomp? En werkt die eigenlijk wel?

Die keuze tussen gasimport of een duurzaam alternatief is voor huishoudens, verhuurders en overheden voor een belangrijk deel ook financieel. De prijs voor het installeren van een warmtepomp hangt af van het type: hybride warmtepompen (die je cv-ketel nog niet volledig vervangen) bestaan vanaf 4.000 euro. Volledige warmtepompen met bodembron kosten 9.000 tot 19.000 euro.

Maar op langere termijn kan het weleens voordeliger uitpakken; de jaarlijkse gasrekening heeft ook een prijskaartje. Bovendien zou dát geld (straks) de grens over gaan, terwijl warmtepompen in eigen land gemaakt kunnen worden, en ook hier werkgelegenheid geven. Het geld blijft dan dus in de Nederlandse economie.

De overheid betaalt nu circa een kwart van de kosten

Om die reden is het dus in het belang van de overheid om de aanschaf van warmtepompen te stimuleren met een subsidie. De huidige subsidieregeling, die loopt tot 2021, dekt echter slechts een deel van de kosten: zo’n 1.000 tot 2.500 euro, en iets meer bij een extra zuinige warmtepomp. Daarnaast kan een lening worden afgesloten om beter te isoleren.

Die isolatie is wel een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van een warmtepomp. Daarover verderop meer. Eerst: hoe zit het nou eigenlijk met die werking?

De simpelste manier om het uit te leggen, is dat een warmtepompinstallatie een kringloop van leidingen is. Dat is eigenlijk vergelijkbaar met een cv, ook dat is een circulerend systeem van vloeistof die met buizen door je huis loopt.

Lees meer bij: NU.nl

19
sep

Belasting op gas omhoog: wat betekent dat voor je portemonnee?

De belasting op gas gaat omhoog, terwijl die op stroom vrijwel gelijk blijft. Voor aardgas betalen we straks 7,9 cent per kuub meer en voor stroom komt er 0,9 cent per kWh bij. De nieuwe belastingen zijn bedoeld om het gebruik van aardgas te ontmoedigen. De overheid wil zo klimaatverandering tegengaan.

Aan de andere kant stijgt het bedrag dat mensen van de belastingdienst voor energiebelasting terug krijgen met 216 euro per jaar. Dit bedrag is onafhankelijk van de hoeveelheid energie die je verbruikt en wordt doorgaans verrekend met de leveringskosten voor stroom. Maar wat betekenen deze cijfers nou voor je portemonnee?

Rekentool

Dat verschilt nogal, omdat het energieverbruik afhankelijk is van het soort huis waar je in woont. Milieu Centraal heeft een rekentool gemaakt, waarbij iedereen zijn of haar woonsituatie kan invullen, en dan direct kan zien of hij meer of juist minder moet betalen. Ben je single en woon je in een vrij nieuw appartement? Dan ga je er relatief het meest op vooruit. Woon je met meerdere mensen in een oude, slecht geïsoleerde en vrijstaande woning, dan ga je erop achteruit.

“De spreiding is behoorlijk groot”, zegt Puk van Meegeren van Milieu Centraal. “Maar gemiddeld gaan we er 100 euro per jaar op vooruit, en maar weinig mensen gaan erop achteruit.” Alleen als mensen heel veel aardgas gebruiken, gaan ze meer belasting betalen. De bedoeling hiervan is dat het aantrekkelijker wordt gemaakt om te isoleren en te investeren in alternatieven voor aardgas, zoals een warmtepomp.

 

15
sep

Uitgeest Aardgasvrij

Voor alle gemeentes geldt dat ze uiterlijk in 2020 een visie moeten hebben vastgelegd betreffende het aardgasvrij maken van hun wijken;  de zogenaamde WarmteTransitieVisie.
De gemeente Uitgeest is alvast aan het inventariseren welke  mogelijkheden er  zijn. Op 26 september wil de gemeente  hierover het  gesprek aangaan  met de bewoners van Uitgeest tijdens een voorlichtingsavond.

DUEC houdt zich vanaf de  oprichting vorig jaar al bezig met de vraag hoe Uitgeest losgekoppeld kan worden van het gas , gecombineerd met de uitdaging om de duurzame energievoorzieningen zo lokaal mogelijk in te richten en Uitgeesters hier zelf (mede)eigenaar van te laten worden. Dit levert mooie projecten op, zoals het ‘warmtenet gemaal Meldijk‘ en het ‘Blok van Thijs’.
Op de informatieavond  zijn ook de Energiecoaches aanwezig, die deze winter officieel van start gaan en desgewenst meedenken met de bewoners van Uitgeest om hun woning, indien mogelijk, stap voor stap aardgasvrij te maken.

In het gesprek met de gemeente over de WarmteTransitieVisie is de rol van DUEC vooral het zichtbaar maken van belangen van bewoners van Uitgeest door:

– Te pleiten voor keuzevrijheid bij bewoners; geen afsluitplicht van gas en geen aansluitplicht op een eventueel warmtenet

– Te pleiten voor een duurzaam gasloos warmte aanbod dat goedkoper is dan de huidige kosten voor gas

– Te pleiten voor de inzet van lokale duurzame bronnen waar de Uitgeesters zelf eigenaar van kunnen zijn.

Hier vindt u informatie over de voorlichtingsavond van de gemeente inclusief het inschrijfformulier.
Let op: u kunt zich tot 20 september aanmelden.

6
sep

Onderzoek naar verduurzamen Zwembad De Zien

Zwembad De Zien wil binnen vijf jaar volledig op duurzame energie draaien. Dat betekent dat zij helemaal willen overstapen van aardgas naar duurzame alternatieven als zonne-energie. Een mooie ambitie op weg naar een toekomst zonder fossiele brandstoffen. Om dit te realiseren stelt gemeente Uitgeest financiële middelen beschikbaar voor een haalbaarheidsonderzoek.

Zwembad De Zien zet zich al langere tijd in voor duurzaamheid. Zo verwarmen zij het zwembadwater voor een groot deel met heat pipes. Nu is het tijd voor een volgende stap: samen met energiecoöperatie DUEC wil De Zien het totale energieverbruik van zwembad verduurzamen. Vrijwilligers van het zwembad en van DUEC gaan, samen met een consultancy- en engineeringbureau, onderzoeken of het zwembad in de nabije toekomst volledig op warmtepompen en zonnepanelen kan draaien. Deze ambitie past goed binnen de energietransitie, waarbij Nederland overstapt van fossiele brandstoffen naar duurzame elektriciteit en warmte.

Klimaatakkoord

In het Klimaatakkoord is door de overheid opgenomen dat Nederland in 2050 geen gebruik meer mag maken van fossiele brandstoffen. Dit betekent dat we over gaan van onder andere aardgas naar duurzame energie en warmte door middel van bijvoorbeeld zonne-energie en warmtepompen.

28
jun

Hoe kan DUEC helpen bij een buurtinitiatief?

Hoe kan DUEC helpen bij een buurtinitiatief?

Wat kan ik zelf. Binnen de organisatie van DUEC kennen we enkele betrouwbare websites met informatie over loskoppeling van het gasnet, zoals  HierVerwamt. Zij leggen bijvoorbeeld   goed uit wat je als eigenaar kan doen als je niet in je eentje aan de slag wilt. Ze houden daarbij de volgende vijf stappen aan:

Stap 1: Wat je moet weten over wonen zonder aardgas. Stap 2: Deel je ervaring met je buren (hoe kaart je dit aan?) Stap 3: Wat je verder nog moet weten en wie kan jullie hierbij ondersteunen? Stap 4: In gesprek gaan met je gemeente. Stap 5: Structurele organisatie van de wijk.

DUEC kan je bij de stappen helpen doordat wij informatie uitwisselen met andere Duurzame Energieplatforms, kennisbanken, marktpartijen en overheden. Zo zijn wij op de hoogte van relevante ontwikkelingen binnen de energietransitie, voornamelijk binnen gemeente Uitgeest en BUCH, en van lokale en regionale initiatieven. Ook kan DUEC helpen door  bewonersavonden te organiseren over relevante onderwerpen en daar kennis en ervaringen te delen.

Voorbeelden van projecten van DUEC die nu al lopen zijn de zonnepanelenacties op eigen dak en op het dak van bedrijven. Voor een warmtenet uit gemaal Meldijk wordt nog onderzocht wat haalbaar is. Tegelijkertijd zijn we met enkele eigenaren en woningbouwvereniging Kennemer Wonen aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van het aansluiten op een gezamenlijke warmtepomp van meerdere huizen in de Koog. Verder wordt de kennis van ervaren Uitgeesters gedeeld met andere Uitgeesters binnen de werkgroep Duurzame Woningen in de vorm van energiecoaches. En ten slotte ondersteunt DUEC het initiatief van twee Uitgeesters  door het aanvragen van een subsidie om te onderzoeken hoe een deelauto een succes kan worden in Uitgeest.

Dus heb je een mooi idee  om samen met anderen te verduurzamen , neem contact op met DUEC.
Stuur een mail naar info@duec.nl

 

 

28
jun

Verslag Algemene Ledenvergadering 2019

Verslag Algemene Ledenvergadering

Op dinsdag 21 mei vond de eerste Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats in De Zwaan.

In aanwezigheid van zo’n 40 aanwezigen opende voorzitter Guus Willemsen de vergadering. De voortgang van verschillende lopende projecten werd kort besproken, waarbij Henk Smit verslag deed van Zon op Uitgeest, en Nico Oudendijk toelichting gaf op de functie van de energiecoaches. Ook het financieel jaarverslag stond op de agenda om, zoals het hoort, verantwoording af te leggen over de kas. Om hier akkoord op te krijgen moest er worden gestemd met rode en groene kaarten.

Verandering van bestuur
En dan het belangrijkste: de wisseling én uitbreiding van bestuursleden. Henk Smit (secretaris) en Jos Rood (penningmeester) stapten uit het bestuur. Reden is dat zij, na een jaar lang keihard te hebben gewerkt als vrijwilliger voor DUEC, nu het stokje willen overdragen om weer meer vrije tijd te krijgen. Guus haalt, ter afscheid van beide heren, vrolijke herinneringen op aan de begintijd toen zij met z’n drieën DUEC oprichtten. Hij bedankt hen voor hun tomeloze inzet met complimenten en een met wijn en kaas gevulde tas. Nico Oudendijk neemt de functie van secretaris over van Henk en Patrick Boekhout wordt de nieuwe penningmeester. Beide worden voorgesteld als nieuwe bestuursleden. Het bestuur wordt tevens uitgebreid met Marijke Twisk; zij zal de nieuw opgerichte werkgroep Marketing en Communicatie gaan leiden. Opnieuw wordt er gestemd om de bestuursverandering officieel te maken, en weer zien we alleen groene kaartjes. Astrid Veenstra stelt zichzelf voor als enige betaalde kracht binnen DUEC (gefinancierd uit subsidies), in de rol van coördinator van de verschillende projecten.

Energieneutraal
Na de pauze volgt een presentatie van Niek Willemsen, die als projectleider verschillende coöperaties heeft begeleid in verduurzaming van hun directe omgeving. Hij houdt een inspirerend verhaal over zijn ervaringen met bijvoorbeeld Terheijde, een  dorp in Brabant, dat door de bewoners zelf, in samenwerking met bedrijven, geheel energieneutraal wordt. Ook vertelt hij over het grootste drijvende zonnepanelenpark van Europa: de Lingewaard. Niek maakt duidelijk dat, voor het slagen van dergelijke projecten, het denken in mogelijkheden, het benutten van creatieve ideeën, luisteren naar bewoners, compromissen sluiten, draagvlak creëren, en vooral de politiek erbuiten houden, essentiële ingrediënten zijn. Tijdens de discussie die volgt blijken er onder de aanwezigen nog niet zoveel ideeën te bestaan over burgerinitiatieven die ontplooit kunnen worden om Uitgeest energieneutraal te maken. Om die reden zal er na de zomer een bewonersavond worden georganiseerd waarin de verschillende oplossingen op een creatieve manier visueel gemaakt worden. Hóe precies blijft nog even een verrassing.

Tot slot vertellen twee leden van DUEC over verduurzaming van hun eigen huis en de ervaringen daarmee. Na afloop is er een borrel en zoeken de geïnspireerde aanwezigen elkaar op, waarbij vooral  de verduurzaming van het eigen huis veel belangstelling krijgt. Deze eerste ALV kan worden beschouwd als een succes en lijkt de kennis over en het enthousiasme voor het gezamenlijk verduurzamen van huis en dorp te hebben aangemoedigd.

28
jun

En waar begin ik?

En waar begin ik; bericht van werkgroep Duurzame woningen

Ik ben eigenaar of huurder van een bestaande woning en wil mijn huis meer duurzaam maken. Zonnepanelen installeren lijkt in ieder geval een aantrekkelijke optie, zeker nu het kabinet heeft besloten dat de salderingsregeling tot 2023 blijft bestaan[1]. Maar je hoort vaak dat alles eigenlijk begint met je woning goed isoleren. Of mijn gasketel loopt op zijn einde. Is een warmtepomp al een optie of kan ik daar beter mee wachten? Op Internet vindt je heel veel informatie. Maar wat is betrouwbaar en hoe val je niet in de handen van minder betrouwbare commerciële partijen? Kortom waar begin ik?

DUEC heeft de Werkgroep Duurzame Woningen die de inwoners van Uitgeest wil helpen deze vraag te beantwoorden. Je zult begrijpen dat het nogal uitmaakt of je een recent gebouwde woning hebt of een van een (veel) ouder bouwjaar. Ook zou je graag willen weten welke investering in jouw huis het meeste oplevert, of beter gezegd welke investering je het snelst terugverdient. Tevens wordt door de werkgroep bekeken welke werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd tijdens reeds geplande verbouwing of bij onderhoud.

De werkgroep bestaat uit vrijwilligers die ervaring hebben met het verduurzamen van hun eigen woning, opgeleid zijn als energiecoach dan wel vanuit hun werk veel technische kennis in huis hebben en je graag helpen met een vrijblijvend advies op maat.

Hoe werkt het?
Voor DUEC-leden kost het advies 50 euro. Je krijgt een formulier toegestuurd met het verzoek om relevante informatie over jouw huis alvast in te vullen. Vervolgens wordt er een afspraak gemaakt en komen twee energiecoaches bij je langs om de mogelijkheden jouw huis te verduurzamen door te nemen. Optioneel kunnen er in de winter warmtebeelden gemaakt worden. Hiermee wordt de effectiviteit van de isolatie van je woning inzichtelijk gemaakt. Na het bezoek ontvang je een rapport met de bevindingen én de mogelijkheden om – al dan niet stapsgewijs – je woning te verduurzamen. En welke ingrepen tegen de minste kosten het meeste rendement geven.

Op dit moment zijn we nog bezig met een pilotstudie naar verduurzaming van de woning  bij enkele Uitgeester huiseigenaren. Met hun feedback over de vragenlijst, gesprekken en manier van rapporteren zijn we onze werkwijze hier en daar aan het bijstellen. Daarbij is de planning om uiterlijk dit najaar te kunnen beginnen met het aanbieden van deze service voor heel Uitgeest.

Zonnepanelen
Voor zonnepanelen heeft DUEC jaarlijks een aanbod met enkele betrouwbare geselecteerde aanbieders. Is jouw huis niet geschikt voor zonnepanelen (ligging, bomen, dak) dan kun je via DUEC ook meedoen aan Zon op Uitgeest. Mogelijk kan je huis zelfs geschikt gemaakt worden voor het, zonder veel problemen, aansluiten op een warmtenet, waar DUEC met verschillende instanties onderzoek naar doet. En leveren de zonnepanelen zoveel extra op door het huis goed te isoleren, dat een elektrische auto kan worden opgeladen

Geef je alvast op via info@duec.nl, wij zullen werken in volgorde van aanmelding.

[1] stroom die je aan het net levert vanuit je zonnepanelen levert net zo veel op als de prijs die je voor je stroom betaald

4
mei

Salderingsregeling verlengd

Salderingsregeling verlengd tot 2023

Wetsvoorstel salderingsregeling: eigenaar zonnepanelen mag vanaf 2023 jaarlijks 11 procent minder salderen

Uit het wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling voor eigenaren van zonnepanelen, blijkt dat zij vanaf 2023 ieder jaar 11 procent minder mogen salderen en vanaf 2031 is het salderingspercentage 0.

De salderingsregeling is vastgelegd in de Elektriciteitswet 1998 (artikel 31c) en de Wet belastingen op milieugrondslag (artikel 50, tweede lid). Voor beide wetten heeft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat een wijziging voorbereid. Door deze wetsvoorstellen wordt de salderingsregeling van 1 januari 2023 tot 1 januari 2031 geleidelijk afgebouwd. De afbouw betekent dat de invoeding van zonnestroom op het elektriciteitsnet door kleinverbruikers vanaf 1 januari 2023 niet langer tegen hun afname van elektriciteit wordt gesaldeerd. In plaats daarvan mag de kleinverbruiker slechts een percentage van de elektriciteit die op het elektriciteitsnet wordt ingevoed nog salderen met de afname van elektriciteit via dezelfde aansluiting.

Voorlopig afbouwpad
De hoogte van het percentage per jaar wordt opgenomen in de Wet belastingen op milieugrondslag (red. in artikel 50, tweede lid). De tabel hieronder geeft het afbouwpercentage weer voor de salderingsregeling voor elk heel kalenderjaar tussen 2022 en 2031. Minister Wiebes meldt in zijn memorie van toelichting op de wetsvoorstellen dat het afbouwpad in het najaar van 2019 aangepast wordt op basis van de meest recente cijfers uit de Klimaat en Energieverkenning 2019. Dit najaar wordt daarmee pas het definitieve afbouwpad van de salderingsregeling bekend.

Kalenderjaar Percentage dat gesaldeerd mag worden
2023 89 procent
2024 78 procent
2025 67 procent
2026 56 procent
2027 45 procent
2028 34 procent
2029 23 procent
2030 11 procent
2031 kalenderjaren vanaf 2031 naar 0 procent

Direct eigen verbruik het meest rendabel
De voorgestelde afbouw van de salderingsregeling heeft geen effect op de vrijstelling van belasting op de elektriciteit die achter de meter zelf wordt opgewekt en direct wordt verbruikt. Over de zelfopgewekte elektriciteit die huishoudens en bedrijven direct verbruiken of opslaan achter de meter, betalen zij – nu en ook na 1 januari 2023 – geen elektriciteitsprijs, energiebelasting en Opslag Duurzame Energie (ODE). Hierdoor loont het om de zelfopgewekte elektriciteit direct in eigen huis of gebouw te verbruiken of achter de meter op te slaan. De afbouw van de salderingsregeling geldt dus uitsluitend voor elektriciteit die op het net wordt ingevoed.

Slimme meter verplicht
Voor de afbouw van de salderingsregeling is het nodig dat alle kleinverbruikers een meetinrichting hebben die de afname en invoeding van elektriciteit op het net apart kan meten. Vanaf 1 januari 2021 is het daarom verplicht dat kleinverbruikers een dergelijke meetinrichting hebben. De verwachting is nu dat eind 2020 circa 80 procent van alle kleinverbruikers over een slimme meter beschikt als resultaat van de huidige aanbieding van de slimme meter door de netbeheerders aan alle kleinverbruikers. De resterende circa 20 procent die op 1 januari 2021 niet een slimme meter heeft, zal tussen 1 januari 2021 en 1 januari 2023 een aanbod van hun netbeheerder krijgen om een geschikte meter te laten installeren die aan de verplichting voldoet dat afname en invoeding apart kan worden gemeten.

Automatische verrekening
In zijn memorie van toelichting meldt minister Wiebes dat kleinverbruikers met zonnepanelen zelf geen actie hoeven te ondernemen voordat óf op het moment dat de salderingsregeling zal worden afgebouwd. Zij krijgen automatisch met de afbouw te maken doordat hun leverancier die afbouw verwerkt in hun energierekening.

27
apr

Duurzaam gaat ‘t maken

Duurzaam gaat ‘t maken; bericht van onze voorzitter

Soms maak ik mij zorgen over de toekomst van de wereld. Een van de grootste problemen die op ons allemaal af komt is de klimaatverandering. Tegelijkertijd zijn er andere  zorgelijke ontwikkelingen,  zoalsrobotisering en internet die zorgen voor een razendsnel veranderende arbeidsmarkt, social media en nepnieuws worden op een gevaarlijke manier misbruikt om politieke doelen te halen en het aantal dictators dat aan de macht is in de wereld om ons heen neemt sterk toe.

Maar er zijn ook positieve signalen, en daar wil ik me graag op richten. Een van de lichtpunten is dat de verduurzaming van de energiewereld niet meer terug te draaien is. De kosten van wind,zon en accu’s dalen zo hard dat er nu wereldwijd al veel meer wordt geïnvesteerd in duurzame elektriciteit dan in fossiele. En dat niet door subsidies, maar door de kosten van de techniek zelf. Fossiele energie is ten dode opgeschreven, dus de vraag is niet of we gaan verduurzamen, maar of het snel genoeg gaat om de klimaatverandering in  toom te houden. Recente studies tonen aan dat een wereldwijd 100% duurzaam energiesysteem, grotendeels gebaseerd op zon en wind, al in 2050 mogelijk is tegen kosten die lager zijn dan wat we nu betalen voor het fossiele energiesysteem. De kunst is die mogelijke toekomst niet alleen te bedenken, maar ook te realiseren. Daar kunnen we in Uitgeest bij helpen.

Lokaal

Een groot voordeel van duurzame energie, naast het voordeel van de lage kosten, is dat het ook lokaal te produceren is, relatief kleinschalig kan zijn, en door gebruikers zelf kan worden opgewekt. Daarmee kan de wereld bevrijd worden van oneigenlijke machtsconcentratie bij de eigenaren van olie- en gasbronnen.

Energiecoöperaties zijn bij uitstek geschikt om de kansen die de verduurzaming biedt vorm te geven. Een coöperatie zoals Duec kan de burgers betrekken bij het proces. Burgers kunnen mee praten en mee beslissen, ze kunnen mede eigenaar worden, ze hebben niet alleen de lasten en kosten, maar ook de baten in de vorm van werkgelegenheid en inkomsten.

Afgelopen jaar hebben we als Duec de eerste stappen gezet naar een 100% duurzaam Uitgeest met, door en voor Uitgeesters. Duec heeft een jaar na de start al 150 leden, en we groeien snel door. We hebben samen met collega coöperaties Calorie en Heiloo Energie de “Lokale actie zonnepanelen” georganiseerd. Met als voorlopig resultaat dat er meer dan 150 verzoeken om offertes voor zonnepanelen zijn binnengekomen. inmiddels is al meer dan de helft omgezet in daadwerkelijke plaatsing. Ook is er gestart met de voorbereiding van een collectief zonnepanelen project “Zon op Uitgeest”, dat nu voldoende voorinschrijvingen heeft om de uitvoering in gang te zetten.

Naast het verduurzamen van de elektriciteit in Uitgeest door plaatsing van zonnepanelen, werken we aan de verduurzaming van woningen. Enerzijds door het inzetten van energiecoaches om mensen te helpen hun eigen huis te verduurzamen, anderzijds door het onderzoeken van de mogelijkheden van collectieve duurzame verwarming. Hier is nog een weg te gaan, en juist op dit gebied is het van groot belang om zaken samen op te pakken, en zo veel mogelijk van elkaar te leren en te zorgen dat mensen er niet alleen voor komen te staan.

In 2019 gaan we verder met zonnepanelen en met duurzame huizen, maar er staat in 2019 meer te gebeuren op het gebied van verduurzaming van de energievoorziening in Nederland, en ook in Uitgeest. Het klimaatakkoord zal door de regering en de tweede kamer moeten komen. Als dat akkoord er ligt, zal duidelijk zijn waar we rekening mee moeten gaan houden, zowel qua zon en wind, als qua verduurzaming van onze huizen. Het klimaatakkoord zal vervolgens uitgewerkt worden in regionale plannen (daar wordt nu al aan gewerkt op basis van het voorlopige akkoord) waarin ook de gemeente Uitgeest een rol heeft. Zodra we meer weten over wat dit voor ons dorp gaat betekenen, zullen we onze leden en de bewoners van Uitgeest uitnodigen voor een gesprek over wat we daar als Duec mee kunnen en willen.

We stevenen af op een fossielvrije energievoorziening. De toekomst is duurzaam, de kunst is deze toekomst zo snel mogelijk te realiseren. Hoe klein ook, energiecoöperaties kunnen een significante bijdrage leveren aan een betere wereld door samen baas te worden over onze belangrijkste bron van welvaart: energie.
Guus Willemsen.