Duurzaam Uitgeest Energie Coöperatie

Aandelen windmolen Boekel voor Uitgeesters uitverkocht!

De Lokale Duurzame Energie-initiatieven (LDE’s) van de DECRA regio, Alkmaar Energie, Bergen Energie, CALorie (Castricum) en Heiloo Energie hebben 37% van de aandelen van deze windmolen gekocht. Hiervoor hebben zij zich verenigd in Stichting Administratie Kantoor (STAK) Windmolen Boekel. De STAK organiseert en registreert de uitgifte van de certificaten met het financieel rendement van de aandelen.

Inwoners van Uitgeest, onderdeel van de DECRA regio, hebben via DUEC de mogelijkheid mede-eigenaar te worden van deze windmolen door deze certificaten te kopen. Hiermee investeren inwoners in lokale windenergie met bijbehorend financieel rendement. DUEC heeft zich in 2018  aangesloten bij de collega-energiecoöperaties en verkoopt de windcertificaten die voor Uitgeesters gereserveerd zijn.

Inschrijving gesloten
Na de succesvolle open dag op 17 juli 2018, zijn alle certificaten verkocht.

Wellicht wordt het in de toekomst mogelijk een tweede tranche van aandelen van de windmolen van HVC over te nemen. Daarbij zouden 465 certificaten beschikbaar komen.

Rendement
Het verwachte financieel rendement (IRR) per certificaat met een looptijd van 18 jaar is 5%. De jaarlijkse dividend uitkeringen zijn wisselend en afhankelijk van de hoeveelheid wind en de elektriciteitsprijzen. De verwachting is dat de deelnemer aan het eind van de looptijd zijn inleg bijna heeft verdubbeld (toename 80%).

Kosten
Een certificaat kost € 300,- waarvan € 50,- wordt gebruikt om alle initiële en terugkerende kosten te dekken. De certificaten worden aan zoveel mogelijk deelnemers toegewezen met een maximum van 20 per deelnemer. Naast financieel rendement voor de deelnemers versterkt deze samenwerking in windmolen Boekel de LDE’s door kennisdeling en een toenemend ledenaantal. Hierdoor zijn zij in staat meerdere nieuwe duurzame projecten voor de inwoners van de DECRA regio te organiseren. Wie weet kunnen we de overige 63% van de aandelen Boekel, nu nog in bezit van HVC, ook wel overkopen…

LIDMAATSCHAP VAN DUEC
Als u gaat deelnemen in de windmolen Boekel door certificaten te kopen, wordt u tevens lid van DUEC. U dient zich dus als lid aan te melden bij Duec. Dit lidmaatschap is, in uitzondering op de normale procedure, gratis tot het einde van het jaar 2018. Daarna wordt de lidmaatschapsbijdrage per automatische incasso geïnd. 

Inschrijven voor Uitgeester certificaten van windmolen Boekel kan  hier

Download Flyer     

Download Brochure