Geen categorie

De Koog Noord mogelijk als eerste aardgasvrij

Op 19 november 2020 is de gemeenteraad van Uitgeest geïnformeerd over de plannen voor het aardgasvrij maken van de wijken De Koog en het Oude dorp. Dit betekent dat DUEC nu start met het actief informeren en betrekken van bewoners.

Uit de resultaten van de eerste onderzoeken blijkt dat het technisch mogelijk is om De Koog Noord te verwarmen met een warmtenet. De warmte komt van het omliggende oppervlakte water en wordt met een centrale warmtepomp verwarmd tot 70 graden.

De raad was geïnteresseerd en tegelijk kritisch over de kosten van het project. Uitgangspunt blijft dat bewoners niet meer gaan betalen voor warmte dan anders. Hoe meer bewoners meedoen hoe aantrekkelijker een collectief warmtenet voor bewoners wordt. Ook staat voor DUEC de keuzevrijheid van de bewoners voorop. Daarom wordt in het onderzoek, ter vergelijking, voor een aantal woningen ook  de kosten en baten van een individuele elektrische en hybride warmtepomp doorgerekend.

De raad maakte zich verder zorgen over het leven in het oppervlaktewater wanneer daar gebruik van wordt gemaakt voor het warmtenet. Echter, het leven wordt beschermd door diverse filters, en het afkoelen van het water is juist goed tegen blauwalg en botulisme in de zomer. Verder blijkt dat de afstand tussen opzuigen en inlaten van het water groot is, waardoor er stroming in de sloot ontstaat. Door stroming komt er meer zuurstof in het water, dit is gunstig voor het waterleven.

Ook had de raad vragen over wat een warmtenet voor woningen in het gebied betekent. Zo wordt bij een warmtenet in iedere woning een afleverset geplaatst ter vervanging van de cv-ketel. Deze afleverset is kleiner dan een cv-ketel. Voor het doorrekenen van de kosten van deze aanpassing worden nog voorbeeldwoningen gezocht in het gebied. Hiervoor kun je jouw woning aanmelden.

Wil je meer informatie of wil je meedenken in de klankbordgroep Warmte? Laat het weten op onze website of kijk op www.IkdenkmeeoverUitgeest.nl
Hier kun je ook een enquête invullen over aardgasvrij verwarmen. Onder deelnemers van de enquête worden gratis energiescans ter waarde van 35 euro verloot.

Similar Posts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *