Duurzaam gaat ‘t maken

Duurzaam gaat ‘t maken; bericht van onze voorzitter

Soms maak ik mij zorgen over de toekomst van de wereld. Een van de grootste problemen die op ons allemaal af komt is de klimaatverandering. Tegelijkertijd zijn er andere  zorgelijke ontwikkelingen,  zoalsrobotisering en internet die zorgen voor een razendsnel veranderende arbeidsmarkt, social media en nepnieuws worden op een gevaarlijke manier misbruikt om politieke doelen te halen en het aantal dictators dat aan de macht is in de wereld om ons heen neemt sterk toe.

Maar er zijn ook positieve signalen, en daar wil ik me graag op richten. Een van de lichtpunten is dat de verduurzaming van de energiewereld niet meer terug te draaien is. De kosten van wind,zon en accu’s dalen zo hard dat er nu wereldwijd al veel meer wordt geïnvesteerd in duurzame elektriciteit dan in fossiele. En dat niet door subsidies, maar door de kosten van de techniek zelf. Fossiele energie is ten dode opgeschreven, dus de vraag is niet of we gaan verduurzamen, maar of het snel genoeg gaat om de klimaatverandering in  toom te houden. Recente studies tonen aan dat een wereldwijd 100% duurzaam energiesysteem, grotendeels gebaseerd op zon en wind, al in 2050 mogelijk is tegen kosten die lager zijn dan wat we nu betalen voor het fossiele energiesysteem. De kunst is die mogelijke toekomst niet alleen te bedenken, maar ook te realiseren. Daar kunnen we in Uitgeest bij helpen.

Lokaal

Een groot voordeel van duurzame energie, naast het voordeel van de lage kosten, is dat het ook lokaal te produceren is, relatief kleinschalig kan zijn, en door gebruikers zelf kan worden opgewekt. Daarmee kan de wereld bevrijd worden van oneigenlijke machtsconcentratie bij de eigenaren van olie- en gasbronnen.

Energiecoöperaties zijn bij uitstek geschikt om de kansen die de verduurzaming biedt vorm te geven. Een coöperatie zoals Duec kan de burgers betrekken bij het proces. Burgers kunnen mee praten en mee beslissen, ze kunnen mede eigenaar worden, ze hebben niet alleen de lasten en kosten, maar ook de baten in de vorm van werkgelegenheid en inkomsten.

Afgelopen jaar hebben we als Duec de eerste stappen gezet naar een 100% duurzaam Uitgeest met, door en voor Uitgeesters. Duec heeft een jaar na de start al 150 leden, en we groeien snel door. We hebben samen met collega coöperaties Calorie en Heiloo Energie de “Lokale actie zonnepanelen” georganiseerd. Met als voorlopig resultaat dat er meer dan 150 verzoeken om offertes voor zonnepanelen zijn binnengekomen. inmiddels is al meer dan de helft omgezet in daadwerkelijke plaatsing. Ook is er gestart met de voorbereiding van een collectief zonnepanelen project “Zon op Uitgeest”, dat nu voldoende voorinschrijvingen heeft om de uitvoering in gang te zetten.

Naast het verduurzamen van de elektriciteit in Uitgeest door plaatsing van zonnepanelen, werken we aan de verduurzaming van woningen. Enerzijds door het inzetten van energiecoaches om mensen te helpen hun eigen huis te verduurzamen, anderzijds door het onderzoeken van de mogelijkheden van collectieve duurzame verwarming. Hier is nog een weg te gaan, en juist op dit gebied is het van groot belang om zaken samen op te pakken, en zo veel mogelijk van elkaar te leren en te zorgen dat mensen er niet alleen voor komen te staan.

In 2019 gaan we verder met zonnepanelen en met duurzame huizen, maar er staat in 2019 meer te gebeuren op het gebied van verduurzaming van de energievoorziening in Nederland, en ook in Uitgeest. Het klimaatakkoord zal door de regering en de tweede kamer moeten komen. Als dat akkoord er ligt, zal duidelijk zijn waar we rekening mee moeten gaan houden, zowel qua zon en wind, als qua verduurzaming van onze huizen. Het klimaatakkoord zal vervolgens uitgewerkt worden in regionale plannen (daar wordt nu al aan gewerkt op basis van het voorlopige akkoord) waarin ook de gemeente Uitgeest een rol heeft. Zodra we meer weten over wat dit voor ons dorp gaat betekenen, zullen we onze leden en de bewoners van Uitgeest uitnodigen voor een gesprek over wat we daar als Duec mee kunnen en willen.

We stevenen af op een fossielvrije energievoorziening. De toekomst is duurzaam, de kunst is deze toekomst zo snel mogelijk te realiseren. Hoe klein ook, energiecoöperaties kunnen een significante bijdrage leveren aan een betere wereld door samen baas te worden over onze belangrijkste bron van welvaart: energie.
Guus Willemsen.

Comments are closed.