Duurzaam Uitgeest Energie Coöperatie

Duurzamer wonen

In dit project Duurzamer Wonen werkt DUEC samen met de gemeente Uitgeest en Duurzaam Bouwloket.

De actie loopt ook in de gemeente Heemskerk, Beverwijk en Velsen.

De actie houdt in:
– energieadvies
– bespaarbox

Energieadvies

Gratis online Speedscans

Woon je in Uitgeest en wil je op weg geholpen worden met het verduurzamen van je huis?

Als je je aanmeldt, krijg je een link over de mail met de aangevraagde dag en tijd van de afspraak. Op die manier zie je de energiecoach op je eigen beeldscherm en kun je ook het invulscherm zien wat samen doorlopen wordt. Het resultaat is een stappenplan in de mail. Doe er je voordeel mee!

Na 20 minuten weet u hoe uw woning verduurzaamd kan worden.

Tijdens de online speedscan krijg je een advies om een eerste (of volgende) stap te zetten in de verduurzaming van je woning.

Samen met een energiecoach van Duec wordt middels eigen inbreng (status van de woning, welke verduurzamingsstappen zijn al gezet, wat is het gas en elektriciteitsverbruik) en intelligente software van Duurzaam Bouwloket een analyse gemaakt van uw woning. Het resultaat zal zijn een rapport met daarin een stappenplan voor (verdere) verduurzaming van uw woning.

Aanmelden voor een speedscan kan op de volgende pagina:

www.duurzaambouwloket.nl/duurzamerwonen

DE BESPAARBOX

U kunt kiezen uit twee boxen ter waarde van ruim 30 euro, met verschillende energiebesparende maatregelen, zoals isolatiefolie, tochtstrips maar ook lampen en een waterbesparende douchkop

Voor informatie over de bespaarbox: www.duurzaambouwloket.nl/duurzamerwonen