DUURZAAM UITGEEST ENERGIE COÖPERATIE

LOKAAL IS HET IDEAAL


REGIONALE ENERGIE STRATEGIE

275 HECTARE ZONNEDAKEN EN 1.181 HECTARE (DRIJVENDE) ZONNEPARKEN OP KOMST

Noord-Holland Noord wil in 2030 over 275 hectare zonnedaken, 710 hectare zonneparken en 471 hectare zonnepanelen op water beschikken. Dat blijkt uit de concept Regionale Energiestrategie (concept-RES).

Lees het hele verhaal op SolarMagazine

Subsidieregelingen

Er is veel  informatie over subsidies en financieringsmogelijkheden beschikbaar.

Hieronder een overzicht van  onafhankelijke websites:

Rijksoverheid:

Voor particulieren: De Investeringssubsidie duurzame energie ISDE)

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/investeringssubsidie-duurzame-energie-isde

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh/eigenaar-%C3%A9n-bewoner

Voor ondernemers:

https://www.rvo.nl/financiering-voor-ondernemers

Milieu Centraal:

https://www.energiesubsidiewijzer.nl/

Slimwoner:

Energiebespaarfonds: