Geen categorie

Kernenergie: waarom wel, en waarom niet?

Er is de laatste tijd veel discussie over kernenergie. Dat vind ik een goed signaal. Want de belangstelling komt vooral voort uit het feit dat kernenergie elektriciteit maakt zonder CO2 uitstoot. Bovendien heeft een kerncentrale het grote voordeel dat er relatief weinig oppervlakte nodig is om heel veel elektriciteit te produceren. Dat in tegenstelling tot wind en zon, waar veel ruimte voor nodig is. Ruimte die in Nederland schaars is. Dat zijn op zich voldoende redenen om zo snel mogelijk te starten met de ontwikkeling van nieuwe kerncentrales in Nederland. Ook al kent kernenergie risico’s qua veiligheid en afval; de risico’s van klimaatverandering zijn vele malen groter. Een aardig overzicht van de situatie rondom kernenergie staat hier: https://npofocus.nl/artikel/7501/is-kernenergie-een-optie. Daarom onderschrijf ik ook het pleidooi van VVD en CDA in de tweede kamer voor een nieuw onderzoek naar de kansen voor kernenergie in Nederland.
Er hoort echter wel een hele grote ‘maar’ bij dit pleidooi. Kerncentrales hebben een extreem lange voorbereidingstijd. Dat betekent dat het zeker tot na 2030 zal duren voordat er nieuwe kerncentrales staan in Nederland. Het pleidooi van VVD en CDA ging dan ook terecht over de periode na 2030, en ging met name over de vraag of kernenergie nog een rol heeft als we in 2050 vrijwel geheel zonder CO2 uitstoot energie opwekken en gebruiken. Maar dat is in alle discussies nogal eens onder tafel verdwenen.

Klimaatakkoord

Het  onderwerp kernenergie wordt de laatste tijd vooral ter tafel gebracht als het gaat over de RES en de zonneparken en windmolens die in het kader van het klimaatakkoord op land geplaatst moeten worden. Maar het klimaatakkoord kijkt alleen naar verduurzaming tot 2030. En kernenergie heeft daarin dus geen plek. In het klimaatakkoord hebben we afgesproken dat we in Nederland in 2030 49% minder CO2 uitstoten. Die 49% in 2030 is absoluut nodig (ten minste) om de opwarming van de aarde tot 1.5 á  2 graden te kunnen beperken. In de EU gaat het nu al over 55 of 60% reductie in 2030. We kunnen het ons niet permitteren tot na 2030 te wachten met verduurzaming van de stroom. We moeten het nu doen met de technieken die er nu zijn.

Kosten

Tot slot, en misschien wel het belangrijkste, de kerncentrales die nu in Europa worden gebouwd zijn erg duur. In Engeland bijvoorbeeld, wordt nu een kerncentrale gebouwd die alleen economisch rendabel is bij een gegarandeerde afnameprijs van 12 ct/kWh. Dat terwijl wind op zee en op land nu minder dan 6 a 8 ct/kWh kost. Energie-schrijver Thijs ten Brinck heeft een mooi stuk geplaatst op zijn website over hoe het gaat met kernenergie in Frankrijk. Daar zal het aandeel kernenergie, dat nu heel hoog is (ca 75%),  in de toekomst flink dalen, omdat wind en zonnestroom veel goedkoper zijn (https://www.wattisduurzaam.nl/20123/energie-beleid/liever-kernmacht-frankrijk-als-stralend-gidsland-in-de-transitie/). Als we veel kernenergie willen om ons landschap en de ruimte op zee te sparen, dan zullen we dus ook bereid moeten zijn om veel meer voor onze elektriciteit te gaan betalen.
Er zijn recente signalen dat de kosten van kernenergie mee kunnen vallen als de overheid veel risico’s draagt, de financiering verzorgt, en als het een standaard centrale betreft zoals nu door EDF (het Franse elektriciteitsbedrijf) wordt gebouwd in Engeland (zie https://www.wattisduurzaam.nl/30206/energie-opwekken/kernenergie/bbc-deal-met-edf-voor-bouw-kerncentrale-sizewell-c-dichtbij/). Aandachtspunt daarbij is wel dat we, volgens het klimaatakkoord, in 2030 al op 70% duurzame stroom zitten met zon en wind. De vraag is of er dan nog wel ruimte is voor veel kernenergievermogen. Laat dat die studie waar VVD en CDA om gevraagd hebben maar uitzoeken.

Nu iets doen

Ik ben benieuwd naar de uitkomsten, maar voorlopig gaan we als DUEC in Uitgeest verder met wat we nu kunnen en moeten doen: samen ruimte zoeken voor zonneparken en windmolens. Al ver voor 2030 kunnen die CO2 neutrale stroom leveren. En daar kunnen we zelf van mee profiteren.

Similar Posts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *