Duurzaam Uitgeest Energie Coöperatie

  • We doen niet aan politiek

DUEC staat vol overtuiging naast de partijen. De energietransitie is in ieders belang en houdt geen rekening met links of rechts, jong of oud, geloofsovertuiging, huidskleur, geaardheid of afkomst. We respecteren elkaar en bieden ruimte om te komen tot ons gezamenlijk doel: een duurzame toekomst.

  • Onafhankelijk van overheid en bedrijven

De overheid is niet verantwoordelijk voor wat de particulier met zijn of haar woning doet, maar kan ons wel helpen. We maken gebruik van subsidies om ons doel sneller te kunnen bereiken, omdat het geld hiervoor door burgers in de vorm van (energie)belasting bijeen is gebracht.

Aangezien we ons geld maar één keer kunnen uitgeven, vertrouwen we erop dat bedrijven hun best doen om ons hierbij te helpen. We gaan er van uit dat concurrentie noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat de Uitgeesters waar voor hun geld krijgen. Daarom binden wij ons niet aan één partij en houdt u de garantie dat DUEC onafhankelijk is en een betrouwbaar platform biedt voor kennisuitwisseling.

  • Kennis en informatie eerlijk delen

Graag nodigen wij Uitgeesters uit die met kennis van zaken bereid zijn om met DUEC een positieve bijdrage te leveren aan onze energietransitie. Wij kunnen het niet alleen en horen graag wat u te zeggen heeft. Wij wisselen informatie uit met andere Duurzame Energieplatforms, kennisbanken, marktpartijen en overheden. Wij baseren ons op feiten, want meningen brengen ons niet verder. Iedere situatie is immers anders en daarmee heeft iedereen op zijn of haar manier gelijk.

  • Wij stappen over naar duurzame energiebronnen

Een fossiele brandstof als gas, benzine en diesel veroorzaakt luchtvervuiling (CO2) en schade (Groningen). Energie opwekken kan ook met  duurzame bronnen (zon, wind, aardwarmte)  Het wereldwijd ondersteunde besluit om het gebruik van fossiele brandstoffen te beperken kost uiteraard inspanning, maar is noodzakelijk om de aarde leefbaar te houden. Wij zien de overstap van fossiel naar duurzaam ook als een kans; een kans om als Uitgeesters samen eigenaar te worden van onze eigen energiebronnen. Daarmee blijft het geld dat we uitgeven aan energie in de regio.

  • Het belang van de Uitgeester staat hoog in ons vaandel

De energietransitie gaat geld kosten, maar uiteindelijk is verduurzaming goedkoper dan niets doen. De gevolgen van klimaatverandering gaan ons veel meer geld kosten dan het voorkomen ervan. Van belang is wel dat de kosten op een goede manier verdeeld worden. Energie moet voor iedereen betaalbaar blijven.  Uiteindelijk willen we dat iedereen bijdraagt naar zijn mogelijkheden. De Uitgeester ondernemer kan zijn dak verhuren aan de inwoner die thuis geen plaats heeft voor zonnepanelen (dakkapel, monument). De plaatselijke aannemer kan de huizen in Uitgeest isoleren en die kan worden aangesproken op de kwaliteit van het geleverde werk (garantie). Daarmee kunnen we ons geld en de werkgelegenheid in Uitgeest houden.