Duurzaam Uitgeest Energie Coöperatie

Onze missie

DUEC wil bijdragen aan de noodzakelijke energietransitie om deze zo snel en goed mogelijk door te voeren.  Met, door en voor Uitgeesters. We willen de energie die we in Uitgeest gebruiken binnen de grenzen van Uitgeest of in de regio opwekken. Onze ambitie is om dit al in 2030 bereikt te hebben.

Geld dat we aan energie uitgeven blijft zo lokaal, en verdwijnt niet naar Rusland (of andere fossiele reuzen). We zien de energietransitie dan ook als een grote kans. Een kans om minder afhankelijk te worden van import van energie, een kans de lokale economie een stimulans te geven, om banen te creëren, en bovendien bewoners te ondersteunen en te laten profiteren van collectieve voorzieningen. De coöperatie wil haar leden onder meer voorzien in:

  • het stimuleren van het gebruik van duurzame, lokaal opgewekte energie in de gemeente Uitgeest
  • het produceren of doen produceren van duurzame energie in de gemeente Uitgeest, direct of indirect
  • het collectief inkopen van energie en/of daaraan gerelateerde producten en/of diensten
  • het bevorderen van energiebesparing
  • het geven van voorlichting over de lokale opwekking van- en het gebruik van duurzame energie.