Duurzaam Uitgeest Energie Coöperatie

Windmolen BOEKEL 

Windenergie is een belangrijke duurzame energiebron, en heel lucratief. Bewoners van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Uitgeest zijn mede-eigenaar van windmolen Boekel in de Boekelermeer en delen zo in de winst. Samen hebben bewoners tot 37% van windmolen Boekel in handen. Het afval- en energiebedrijf HVC is eigenaar van de andere 63% van de molen.

U kunt nog inschrijven, maar…
U komt dan op de wachtlijst. Na de succesvolle open dag op 17 juli j.l., zijn alle certificaten verkocht.
Wanneer er voldoende inschrijvingen zijn op de wachtlijst is het wellicht mogelijk een tweede tranche van aandelen van de windmolen van HVC over te nemen. Daarbij zouden 465 certificaten beschikbaar komen.

Meer informatie over het Boekel-certificaat
De lokale energiecoöperaties hebben samen een stichting opgericht om certificaten, ofwel rechten op winstuitkering, aan de bewoners te kunnen verkopen. De certificaten kosten € 300,- per stuk met een verwacht rendement van 5%.  Er moet wel rekening mee worden gehouden dat het rendement per jaar afhankelijk is van de ontwikkeling van de stroomprijzen en de hoeveel wind die er is. Meer informatie inclusief brochure vind je hier .

LIDMAATSCHAP VAN DUEC
Als u gaat deelnemen in de windmolen Boekel door certificaten te kopen, wordt u tevens lid van DUEC. U dient zich nog wel als lid aan te melden bij Duec, de betaling kunt u achterwege laten. Dit lidmaatschap is, in uitzondering op de normale procedure, gratis tot het einde van het jaar 2018. Daarna wordt de lidmaatschapsbijdrage per automatische incasso geïnd. 

De windmolen Boekel, eigendom van HVC en particulieren.