Reactie op Radaruitzending over warmtenetten

Op 8 februari j.l. is in een uitzending van Radar aandacht besteed aan de problemen die consumenten ondervinden bij het gebruik van een warmtenet. Klik op de link voor het betreffende fragment.

https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/van-het-gas-af-warmtewet-beschermt-de-consument-onvoldoende/

In de uitzending komen mensen aan het woord die last hebben van slecht functionerende verwarming en te weinig warm water bij het gebruik van de douche. De conclusie is helder: er zijn te veel mensen die in de kou zitten door slecht werkende warmtenetten. Het gaat hier om kleinschalige warmtenetten die zijn aangesloten op een WKO (Warmte Koude Opslag). Op zich kan het gebeuren dat er een keer een storing optreedt, maar hier lijkt sprake van structurele tekortkomingen. Dat is niet goed te praten. 

We weten echter niet waarom de systemen slecht functioneren. Er zijn ook veel goed werkende WKO systemen, dus het ligt niet aan de technologie op zich. In de uitzending werd daar verder geen aandacht aan geschonken. Ook werd niet duidelijk hoe groot het percentage slecht werkende systemen is.

In de uitzending wordt duidelijk dat de klachtenafhandeling bij de projecten die in beeld zijn, niet op orde lijkt. En dat de rol van de ACM ook twijfelachtig is. De ACM staat voor de Autoriteit Consument en Markt en ziet toe op de bescherming van de consument die is aangesloten op een warmtenet. Maar in de uitzending komen we geen reactie tegen van de ACM, en ook niet van warmte leverende bedrijven. Het is dus lastig om de beelden op waarde te schatten door een eenzijdige belichting.

Dan de kosten. In de uitzending komt ter sprake dat mensen vinden dat ze te veel betalen voor de warmte die ze afnemen. Dat is een veel vaker gehoorde klacht bij warmtenetten. Er zijn in warmtenet-land veel discussies over de door de ACM vastgestelde tarieven. Daar kun je van alles van vinden, maar de praktijk wijst uit dat veel mensen die aangesloten zijn de tarieven (te) hoog vinden, terwijl de ACM zegt dat de tarieven niet hoger zijn dan wanneer je zou verwarmen met gas. Als je wilt dat niet alleen het warmtebedrijf en de ACM, maar ook de klanten vinden dat de tarieven reëel zijn, dan zal je dus als warmteleverancier onder de ACM tarieven moeten gaan zitten. Maar dat doen niet alle bedrijven. En ze zijn daartoe ook niet verplicht.

Stand van zaken

Er wordt nu in Den Haag gewerkt aan een warmtewet 2.0, mede omdat verwarming met gas als vergelijking niet houdbaar is in de toekomst. We moeten immers van het aardgas af. In de nieuwe warmtewet wordt voorgesteld om, net als bijvoorbeeld bij het leidingwater uit het drinkwaternet, warmte uit een warmtenet te beprijzen op basis van de werkelijke kosten, plus een kleine opslag.

In Denemarken zijn meer dan 60% van alle huizen aangesloten op warmtenetten. Bijna alle netten zijn of in handen van de overheid (grote netten) of in handen van een coöperatie (de kleinere netten in dorpen). Er is vrijwel geen weerstand tegen warmtenetten, en er is een uitstekende warmtewet die de markt reguleert. De prijs van de warmte wordt daarbij berekend op basis van de werkelijke kosten. En die kunnen per project verschillen.

Voor Uitgeest zou zo’n coöperatief warmtenet een mooie oplossing kunnen zijn, mits de kosten daarvan acceptabel zijn, en lager dan het alternatief: de individuele warmtepomp. Uiteraard moeten we daarbij zorgen voor een technisch perfect werkend systeem, met een uitstekende klachtenafhandeling, en een bedrijfszeker backup systeem voor als er een keer iets mis gaat. Bovendien zullen de kosten lager moeten zijn dan de te verwachten kosten van verwarming met gas. Uiteindelijk is het immers aan bewoners zelf of en wanneer ze over zouden willen stappen.

Samen met o.a. de gemeente, HVC en Kennemer Wonen onderzoekt DUEC nu de haalbaarheid van zo’n coöperatief warmtenet voor De Koog Noord. Daarin vergelijken we de warmtenet optie ook met andere opties zoals een warmtepomp per huis. We verwachten dat de gemeente de resultaten dit voorjaar kan presenteren.

Similar Posts

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *