Rijksoverheid geeft 30 regio’s 36 miljoen euro voor Regionale Energie Strategie

Rijksoverheid geeft 30 regio’s 36 miljoen euro voor Regionale Energie Strategie

De Rijksoverheid stelt voor een periode van 3 jaar in totaal 36 miljoen euro beschikbaar beschikbaar voor de ondersteuning van het proces van de Regionale Energie Strategieën (RES).

Het is de bedoeling dat de 30 RES-regio’s deze middelen doelgericht inzetten voor het maken van hun Regionale Energiestrategie. Er komt per regio een bedrag voor drie jaar beschikbaar. De besluitvorming over de besteding van de middelen vindt in de regio plaats.

Decentralisatieuitkering
Zeeland presenteerde recentelijk als eerste regio een conceptversie van de RES. Voor 2030 is door Zeeland een doel van 1 gigawattpiek zonnepanelen opgenomen, maar de netcapaciteit is slechts 400 megawattpiek en dus is uitbreiding van het stroomnet onderdeel van de RES.

De middelen van de Rijksoverheid worden verdeeld over de 30 RES-regio’s op basis van een aantal criteria: aantal deelnemende overheden, landoppervlak en inwoners met een maximum bedrag per regio. De regio’s hebben schriftelijk aangegeven welke partij red. (gemeente of provincie) namens hun RES-regio als ontvangende organisatie zal fungeren voor de rijksbijdrage RES. In 25 regio’s is een gemeente aangewezen, in 5 regio’s is de provincie de ontvangende partij voor de middelen. De regio’s ontvangen het geld in de vorm van een decentralisatieuitkering.

Bron: Solar Magazine

Comments are closed.