Verslag Algemene Ledenvergadering 2019

Verslag Algemene Ledenvergadering

Op dinsdag 21 mei vond de eerste Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats in De Zwaan.

In aanwezigheid van zo’n 40 aanwezigen opende voorzitter Guus Willemsen de vergadering. De voortgang van verschillende lopende projecten werd kort besproken, waarbij Henk Smit verslag deed van Zon op Uitgeest, en Nico Oudendijk toelichting gaf op de functie van de energiecoaches. Ook het financieel jaarverslag stond op de agenda om, zoals het hoort, verantwoording af te leggen over de kas. Om hier akkoord op te krijgen moest er worden gestemd met rode en groene kaarten.

Verandering van bestuur
En dan het belangrijkste: de wisseling én uitbreiding van bestuursleden. Henk Smit (secretaris) en Jos Rood (penningmeester) stapten uit het bestuur. Reden is dat zij, na een jaar lang keihard te hebben gewerkt als vrijwilliger voor DUEC, nu het stokje willen overdragen om weer meer vrije tijd te krijgen. Guus haalt, ter afscheid van beide heren, vrolijke herinneringen op aan de begintijd toen zij met z’n drieën DUEC oprichtten. Hij bedankt hen voor hun tomeloze inzet met complimenten en een met wijn en kaas gevulde tas. Nico Oudendijk neemt de functie van secretaris over van Henk en Patrick Boekhout wordt de nieuwe penningmeester. Beide worden voorgesteld als nieuwe bestuursleden. Het bestuur wordt tevens uitgebreid met Marijke Twisk; zij zal de nieuw opgerichte werkgroep Marketing en Communicatie gaan leiden. Opnieuw wordt er gestemd om de bestuursverandering officieel te maken, en weer zien we alleen groene kaartjes. Astrid Veenstra stelt zichzelf voor als enige betaalde kracht binnen DUEC (gefinancierd uit subsidies), in de rol van coördinator van de verschillende projecten.

Energieneutraal
Na de pauze volgt een presentatie van Niek Willemsen, die als projectleider verschillende coöperaties heeft begeleid in verduurzaming van hun directe omgeving. Hij houdt een inspirerend verhaal over zijn ervaringen met bijvoorbeeld Terheijde, een  dorp in Brabant, dat door de bewoners zelf, in samenwerking met bedrijven, geheel energieneutraal wordt. Ook vertelt hij over het grootste drijvende zonnepanelenpark van Europa: de Lingewaard. Niek maakt duidelijk dat, voor het slagen van dergelijke projecten, het denken in mogelijkheden, het benutten van creatieve ideeën, luisteren naar bewoners, compromissen sluiten, draagvlak creëren, en vooral de politiek erbuiten houden, essentiële ingrediënten zijn. Tijdens de discussie die volgt blijken er onder de aanwezigen nog niet zoveel ideeën te bestaan over burgerinitiatieven die ontplooit kunnen worden om Uitgeest energieneutraal te maken. Om die reden zal er na de zomer een bewonersavond worden georganiseerd waarin de verschillende oplossingen op een creatieve manier visueel gemaakt worden. Hóe precies blijft nog even een verrassing.

Tot slot vertellen twee leden van DUEC over verduurzaming van hun eigen huis en de ervaringen daarmee. Na afloop is er een borrel en zoeken de geïnspireerde aanwezigen elkaar op, waarbij vooral  de verduurzaming van het eigen huis veel belangstelling krijgt. Deze eerste ALV kan worden beschouwd als een succes en lijkt de kennis over en het enthousiasme voor het gezamenlijk verduurzamen van huis en dorp te hebben aangemoedigd.

Comments are closed.