Duurzaam Uitgeest Energie Coöperatie

Subsidieregelingen


Er is veel  informatie over subsidies en financieringsmogelijkheden beschikbaar.

Hieronder een overzicht van  onafhankelijke websites:

Rijksoverheid:

Voor particulieren: De Investeringssubsidie duurzame energie ISDE)

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/investeringssubsidie-duurzame-energie-isde

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh/eigenaar-%C3%A9n-bewoner

 

Voor ondernemers:

https://www.rvo.nl/financiering-voor-ondernemers

 

Milieu Centraal:

https://www.energiesubsidiewijzer.nl/

Slimwoner:

https://www.slimwoner.nl/financiering/financierings-mogelijkheden-zonnepanelen/

 

Energiebespaarfonds:

https://www.energiebespaarlening.nl/particulieren/