Warmte uit gracht of rivier

Veel huizen zijn zo ’s winters warm te houden

Onderzoekers van kennisinstituten Deltares en CE Delft hebben per wijk in kaart gebracht hoe de kansen liggen oppervlaktewater te gebruiken als bron voor duurzame verwarming. 
Lees meer 

 

Lees het hele artikel   van René Didde uit de Volkskrant van 13 december 2018, 18:34

Comments are closed.