Geen categorie

Warmtepompen besparen veel CO2-uitstoot ten opzichte van gasverwarming

Het was weer eens zo ver. Nu was het Lubach in zijn programma Zondag met Lubach die beweert dat warmtepompen op dit moment (nog) niet handig zijn, omdat ze draaien op elektriciteit die wordt gemaakt door gascentrales. Maar dat wil nog niet zeggen dat een warmtepomp geen CO2-uitstoot bespaart! Om verwarring te voorkomen hier een korte toelichting.

Daling emissie

Een warmtepomp verwarmt met behulp van elektriciteit uit het elektriciteitsnet. Daarom is het belangrijk te weten hoeveel CO2-emissie gepaard gaat met de productie van die elektriciteit (emissiefactor). Uit diverse data blijkt dat de emissiefactor van elektriciteit in Nederland de laatste jaren sterk daalt. In 2015 werd nog meer dan 500 gram CO2 uitgestoten per kWh opgewekte elektriciteit. Inmiddels is dat (in 2020) al gedaald tot ca 300 gram per kWh. Die daling in de laatste jaren komt vooral door minder productie vanuit kolencentrales, en door een toename van productie van duurzame energie. Door een verdere toename van de opwek van duurzame energie én de definitieve sluiting van de kolencentrales in 2030, zal de emissiefactor in 2030 nog verder zijn gedaald  tot ca 100 gram per kWh. Dit is geen wishfull thinking, maar komt rechtsreeks voort uit de afspraken in het klimaatakkoord. Met name de geplande windparken op zee dragen in grote mate bij aan deze sterke daling.

Vergelijking

Als we verwarming door gasketels willen vergelijken met die van warmtepompen moeten we eerst weten hoeveel CO2 een gasketel uitstoot per geleverde hoeveelheid warmte. Bij verbranding van aardgas komt ca 1800 gram CO2 vrij per m3 gas dat wordt verbrand. Bij een ketelrendement van 90% levert 1 m3 gas ca 9 kWh aan warmte. Dan wordt dus per kWh geleverde warmte ongeveer 200 gram CO2 uitgestoten (1800/9).

Een warmtepomp levert meer warmte dan er aan elektriciteit in gaat. De verhouding tussen de geleverde hoeveelheid warmte en afgenomen hoeveelheid elektriciteit wordt de COP (Co-efficiënt of performance) genoemd. De COP hangt af van het verschil tussen de afgifte-temperatuur en de temperatuur van de warmtebron. De COP voor warmtepompen die een huis verwarmen met 50 C en ook een deel warm tapwater leveren, ligt in de regel boven de 2,5 (dan doen ze het slecht). Warmtepompen die grotendeels warmte leveren bij een temperatuur onder de 40 C kunnen een COP halen van meer dan 5. Dan heb je dus een rendement van 500% op de gebruikte elektriciteit.

Even rekenen

in 2015 was de CO2-emissie van een slecht functionerende warmtepomp ca 200 gram/kWh warmte (emissiefactor/COP: 500/2,5). Dus de besparing ten opzichte van gas is dan inderdaad nul. Dit zou de kritische verhalen in de media kunnen verklaren. Nu, in 2020, is er echter al sprake van een heel andere situatie. Dan bespaart een warmtepomp al ten minste 40% CO2 uitstoot. Een goede warmtepomp haalt in 2020 zelfs al 60% besparing (COP van 5). In 2030 is de situatie nog veel gunstiger. Dan is sprake van 80 a 90% besparing op
CO2- uitstoot door toepassing van warmtepompen, ongeacht de kwaliteit van de warmtepomp. De gemiddelde afschrijvingsduur van warmtepompen is ca vijftien jaar. Dus als je nu een warmtepomp plaatst als vervanging van een gasketel dan bespaar je binnen de levensduur van een warmtepomp altijd een aanzienlijke hoeveel CO2-emissie.

In de praktijk

Dit wil niet zeggen dat alle huizen direct geschikt zijn voor een warmtepomp, of dat het kostentechnisch nu direct een goede oplossing is. Voor slecht geïsoleerde huizen is het beter om eerst het een en ander aan isolatie te doen. Maar het een is niet de vijand van het andere. Je kunt ook beide doen. Of, als je al een redelijk geïsoleerd huis hebt, eerst een warmtepomp plaatsen en later verder isoleren, als dat je beter uitkomt. De vraag is vooral ook of zo’n warmtepomp financieel  rendabel is  voor een eigenaar-bewoner. Want goedkoop is een warmtepomp niet, en veel besparing in euro’s levert het niet op. Dat geldt in de regel echter evenzo voor isolatie. Voor beide investeringen geldt dat je dat doet voor het milieu, voor een waardevast huis en voor een beter comfort. En daarnaast leveren deze investeringen meer op dan de rente op je bankrekening.

Similar Posts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *