Duurzaam Uitgeest Energie Coöperatie

Windmolens in Uitgeest

En dan bedoelen we niet De Kat, De Dog of de tweede Broekermolen. Daarmee bedoelen we nieuwe windmolens om duurzame energie mee op te wekken. Energie van en voor onszelf.

Uitgeest gebruikt nu ongeveer 600 TJ aan energie (ca 170 miljoen kWh). Dat is de opgetelde hoeveelheid energie die we gebruiken in de vorm van gas en elektriciteit voor woningen, winkels, bedrijven en in de vorm van benzine/diesel voor de eigen auto’s. Als we al die energie via elektriciteit gaan leveren dan wordt de vraag ongeveer gehalveerd. Dat heeft twee oorzaken: met een warmtepomp kun je met één  deel elektriciteit meer dan drie delen warmte leveren, en een elektrische auto is zeker drie keer efficiënter qua energie verbruik per km dan een auto met een verbrandingsmotor. Dus na elektrificatie is er nog zo’n 300 TJ aan energievraag over in Uitgeest. Door energiebesparing is daar nog wel veel op te bezuinigen, maar anderzijds zal Uitgeest hopelijk ook nog wat groeien in aantal woningen, dus laten we even uitgaan van die 300 TJ. Die energie willen we als DUEC graag zelf duurzaam opwekken, en wel zo veel mogelijk binnen de grenzen van onze eigen gemeente.

De vraag is: hoe realistisch is dat? En wat moeten we daarvoor doen?

Elektriciteit zelf opwekken

In Nederland levert een windmolen op land de goedkoopste vorm van duurzame energie. De verwachting is zelfs dat, als het aantal molens op land toeneemt, de plaatsing van windmolens binnen afzienbare tijd zonder subsidie uit kan. Om 300 TJ (ca 80 miljoen kWh) aan elektriciteit op te wekken hebben we de volgende opties:

Windturbines (3 MW, +/- 120 meter) 12
Windturbines (1 MW, +/- 50 meter) 40 (molen Heemskerk is ca 80 m hoog)
Zonnepanelen 300.000
Daken met 14 zonnepanelen 21.000 (er zijn ca 5.500 woningen in Uitgeest)
Hectares zonneweide  90 (4% van oppervlak van Uitgeest)
Kilometer geluidsscherm 150

 

Uit bovenstaande lijst blijkt dat er geen eenvoudige manier  is die alles kan oplossen. Stel dat we alle daken van woningen volleggen, en bovendien alle bedrijfsdaken, hoe ver komen we dan? Het bedrijventerrein van Uitgeest is ca 33 ha groot. Stel dat de helft daarvan dakoppervlak is dat belegd kan worden met panelen dan hebben we 18% van de vraag in Uitgeest gedekt. Stel ook dat we daarnaast alle daken van woningen belegd hebben, dan halen we nog eens zo’n 7% extra. Als we ook nog 10 km geluidsscherm maken in Uitgeest met PV-panelen komt er nog eens 7% bij. In totaal dus max 32% (zeg een derde) als we alle daken belegd hebben en een geluidsscherm hebben van 10 km lang met PV-panelen. Dat zou heel mooi zijn, maar het is dus niet genoeg om alles zelf op te wekken. Bovendien is het de vraag of het zo realistisch is om te verwachten dat alle daken belegd gaan worden. Alleen al door beperkingen als gevolg van bijvoorbeeld schaduw  zal het misschien de helft van het dakoppervlak worden.

Daarom willen we onderzoeken of er ruimte is in Uitgeest voor een of meerdere windmolens. Mogelijk gecombineerd met zonneweides.

 

 

 

Wind en zon in Noord Holland

Op dit moment wordt er in het kader van de zogenaamde Regionale Energie Strategie (RES) onderzocht waar er ruimte is voor wind en zon in Noord-Holland. De eerste uitkomsten daarvan worden in de loop van 2020 verwacht. Als DUEC willen we niet wachten op deze uitkomsten, maar zelf al in gesprek gaan met bewoners en grondeigenaren in Uitgeest om samen te onderzoeken wat we zouden kunnen en willen met wind en zon. Een eerste aanzet voor dat gesprek zal plaats vinden op een bewonersbijeenkomst begin 2020.

Als er naar aanleiding van het klimaatakkoord in Noord-Holland vergunningsruimte ontstaat voor windmolens en zonneparken, dan is de kans groot dat projectontwikkelaars en grote energiebedrijven staan te trappelen om wind- en zonprojecten op te starten.

Als DUEC willen we ervoor zorgen dat we zelf mee beslissen hierover, en dat de molens die mogelijk in Uitgeest gaan komen grotendeels lokaal bezit worden, dus van en voor Uitgeesters zelf.  Mede daarom willen we nu aan de slag. Bijvoorbeeld ook door in gesprek te gaan met de gemeente met de vraag of er eisen gesteld kunnen worden aan vergunningen ten aanzien van lokaal bezit. In het klimaatakkoord is afgesproken dat, bij het realiseren van nieuwe grootschalige projecten met wind en zon, er  ten minste 50% van het eigendom in lokale handen dient te komen. Wij willen dat de gemeente dat ook vastlegt in eisen die aan vergunningen gesteld worden.

Windmolens en zonneparken in Uitgeest, gaan die er komen? En zo ja, waar? En als ze er al komen, wie gaat er dan van profiteren? We gaan graag met andere Uitgeesters in gesprek over deze onderwerpen. Begin 2020 zal er een bewonersbijeenkomst zijn over dit thema. DUEC heeft een werkgroep windmolens en zonneparken opgericht. Leden die hierin mee willen denken over zon en wind worden van harte uitgenodigd zich te melden via info@duec.nl

GEZOCHT:

Meedenkers voor de werkgroep Windmolens en Zonneparken

 

Deelnemers aan deze werkgroep gaan zich bezig houden met de vragen rond windmolens en zonneweides, en onderzoeken wat de problemen en de mogelijkheden zijn.
Lijkt deze uitdaging jou leuk en wil je samen met anderen in een DUEC werkgroep Wind en Zonneweide zitten?

Stuur dan een mail naar info@duec.nl