Duurzaam Uitgeest Energie Coöperatie

Wind en zon in Noord Holland

Op dit moment wordt er in het kader van de zogenaamde Regionale Energie Strategie (RES) onderzocht waar er ruimte is voor wind en zon in Noord-Holland. De eerste uitkomsten daarvan worden in de loop van 2020 verwacht.

Als DUEC willen we niet wachten op deze uitkomsten, maar zelf al in gesprek gaan met bewoners en grondeigenaren in Uitgeest om samen te onderzoeken wat we zouden kunnen en willen met wind en zon.

Als er naar aanleiding van het klimaatakkoord in Noord-Holland vergunningsruimte ontstaat voor windmolens en zonneparken, dan is de kans groot dat projectontwikkelaars en grote energiebedrijven staan te trappelen om wind- en zonprojecten op te starten.

Als DUEC willen we ervoor zorgen dat we zelf mee beslissen hierover, en dat de molens die mogelijk in Uitgeest gaan komen grotendeels lokaal bezit worden, dus van en voor Uitgeesters zelf.  Mede daarom willen we nu aan de slag.

Bijvoorbeeld ook door in gesprek te gaan met de gemeente met de vraag of er eisen gesteld kunnen worden aan vergunningen ten aanzien van lokaal bezit. In het klimaatakkoord is afgesproken dat, bij het realiseren van nieuwe grootschalige projecten met wind en zon, er  ten minste 50% van het eigendom in lokale handen dient te komen. Wij willen dat de gemeente dat ook vastlegt in eisen die aan vergunningen gesteld worden.

Windmolens en zonneparken in Uitgeest, gaan die er komen? En zo ja, waar? En als ze er al komen, wie gaat er dan van profiteren?

We gaan graag met andere Uitgeesters in gesprek over deze onderwerpen. Begin 2020 is er een bewonersbijeenkomst geweest over dit thema.

 

 

 

Download de presentatie die bij de bijeenkomst werd gebruikt:

PRESENTATIE ENERGIETAFEL

REPORTAGE ENERGIETAFEL

Het verslag van de bijeenkomst:

Er kwamen bijna 100 Uitgeesters af op de DUEC-avond in de Zwaan over windmolens en zonneweides.

Lees verder:

GEZOCHT:

Meedenkers voor de werkgroep Windmolens en Zonneparken

 

Deelnemers aan deze werkgroep gaan zich bezig houden met de vragen rond windmolens en zonneweides, en onderzoeken wat de problemen en de mogelijkheden zijn.
Lijkt deze uitdaging jou leuk en wil je samen met anderen in een DUEC werkgroep Wind en Zonneweide zitten?

Stuur dan een mail naar info@duec.nl