Duurzaam Uitgeest Energie Coöperatie

GEZOCHT: meedenkers voor de werkgroep Wind en Zonneweides

De provincie Noord-Holland is tot nu toe zeer terughoudend in het toestaan van windmolens en zonneweides. Echter gezien de opgave waar Nederland voor staat en gezien de plannen in het concept klimaatakkoord gaat deze houding hoogst waarschijnlijk veranderen.

Om op deze omslag van beleid voorbereid te zijn en grote investeerders voor te blijven, gaan we alvast aan de gang. We willen een nieuwe werkgroep Wind en Zonneweides opzetten. Deelnemers aan deze werkgroep gaan zich bezig houden met de vragen rond windmolens en zonneweides, en onderzoeken wat de problemen en de mogelijkheden zijn.
Lijkt deze uitdaging jou leuk en wil je samen met anderen in een DUEC werkgroep Wind en Zonneweide zitten? Stuur dan een mail naar info@duec.nl