Zon op Uitgeest

DUURZAAM UITGEEST ENERGIE COÖPERATIE

Energie van Uitgeest – Voor Uitgeest

Zon op Uitgeest

Samen voordelig stroom opwekken op Uitgeester daken

Als je eigen dak niet geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen, dan kun je toch profiteren door te investeren in zonnepanelen op andere daken. Door certificaten van deze panelen te kopen deel je mee in de opbrengst van de opgewekte stroom.

Voor wie?
Woon je in Uitgeest met postcodegebied 1911, of de omliggende postcodes 1902, 1906, 1921, 1963, 1967, 1489, 1525, 1536, 1562, 1566 en 1567, dan kun je meedoen met het collectieve zonnedak.

Wie organiseert dat?
DUEC heeft een werkgroep Zon op Uitgeest (Tab Werkgroepen) die zich bezig houdt met het ontwikkelen van collectieve zonnestroom-installaties op grote daken en parkeerterreinen.

Opbrengsten?
Naast de verkoop van de stroom subsidieert de overheid deze projecten via de nieuwe SCE regeling (Subsidie Coöperatieve Energie). Onder bepaalde voorwaarden wordt de opbrengst van de opgewekte stroom tot een vast bedrag per kWh aangevuld en dat voor wel 15 jaar lang. Voor jou een garantie op een goed rendement!

Let op: omdat je niet zelf zonnepanelen aanschaft maar certificaten, vermelden wij dat je belegt buiten AFM-toezicht.

Mee doen?

Meedoen met een collectief zonnedak van DUEC is goed voor Uitgeest en omgeving, goed voor je portemonnee en goed voor de wereld. Wie wil dat nou niet?

Op deze pagina vind je alle informatie over wat we doen, hoe wij dit doen en hoe je hier onderdeel van kunt worden. Mocht je toch nog vragen hebben na het lezen van deze informatie neem dan gerust contact met ons op!

We doen het dus samen! Doe je ook mee? 

Zo maken we  stap voor stap Uitgeest energieneutraal.

Hoe verloopt het traject?

1. Vrijblijvend inschrijven

In de eerste stap geef je aan dat je serieus interesse hebt om mee te doen met een project. Dit kan een lopend project zijn, maar mocht dit al vol zijn dan blijft je inschrijving alvast voor een toekomstig project bewaard.

Inschrijven gaat via Zon op Nederland. Zij doen de administratie voor meer dan 70 zonnecoöperaties, zo weet je zeker dat alles straks goed geregeld is.

Je geeft bij je  inschrijving aan voor hoeveel zonnepanelen je certificaten wilt afnemen. Dit kan gelijk zijn aan je huidige energieverbruik, maar het mag ook meer of minder zijn. Je kunt hier altijd later een wijziging in aanbrengen.

2. De voorbereidingen

DUEC werkt aan de voorbereidingen voor de installatie van het zonnedak. Wij laten technisch onderzoek doen naar het gebouw en de technische infrastructuur. Wij vragen offertes aan en kiezen de beste leverancier voor de zonnepanelen en de installatie. Ook zoeken we een energieleverancier die de zonnestroom tegen een gunstige prijs en voorwaarden van ons afneemt. Vervolgens rekenen wij het project door op basis van de meest gunstige offertes en geven de definitieve prijs af voor je certificaten.

3. Definitieve inschrijving bij voldoende certificaten

Zodra er voor alle punten in stap 2 een ‘go’ is en er zijn voldoende deelnemers, kunnen we echt starten! Wij vragen je dan je deelname formeel te maken door de volgende handelingen:

  • Lid worden van DUEC.
  • Je legt in de deelnemersovereenkomst vast hoeveel certificaten je koopt.
  • Je verbindt je  voor een periode van 15 jaar aan het project (er zijn opties om tussentijds uit te stappen).
  • Je betaalt je certificaten inclusief BTW. De BTW krijg je later weer terug.

We vormen met alle deelnemers aan het specifieke project een aparte groep binnen DUEC.

4. We laten de zonnepanelen plaatsen.

Als alle deelnemersovereenkomsten getekend zijn en het dak gereed is, starten we met de plaatsing. We geven opdracht aan de installateur voor installatie van het zonnedak.  

We sluiten een contract af met de energieleverancier aan wie we de stroom verkopen.

We zorgen voor de nodige verzekeringen.

We vragen de BTW terug en keren die aan je uit.

Zon op Nederland doet de projectontwikkeling in opdracht van DUEC.

We houden je van alle stappen op de hoogte.

5. De zonnepanelen leveren onze eigen zonnestroom!

Onze zonnepanelen leveren groene stroom. Tijd voor een feestje: we vieren de officiële start.

6. De opbrengst op je  rekening.

Wij zorgen dat we de inkomsten van de zonnestroom en de subsidie binnen krijgen en maken jaarlijks de balans op.

De opbrengst van de verkoop van de zonnestroom verdelen we onder alle deelnemers, afhankelijk van het aantal certificaten dat je hebt. Je krijgt dus jouw aandeel van de opbrengst uit de stroomverkoop op je bankrekening gestort.

SCE regeling, wat is dat?

Voor iedere kWh die met je certificaat wordt opgewekt ontvangen we subsidie volgens de SCE regeling. Doel van de subsidie is dat gezamenlijke zonnedaken rendabel kunnen draaien. De subsidie wordt jaarlijks vastgesteld en is afhankelijk van de stroomprijs: hoe lager de stroomprijs, hoe hoger de subsidie en omgekeerd. Zo dempt de subsidie de schommelingen in de opbrengst.

De prijs die we krijgen voor onze elektriciteit én de hoogte van de subsidie bepalen hoe snel we onze inleg terugverdienen. De subsidie is gekoppeld aan de marktprijs voor elektriciteit. De subsidie wordt lager als de marktprijs hoger is, en omgekeerd. De verwachte opbrengst is daardoor vrij stabiel. Hier zijn wel grenzen aan.

De prijs die we afspreken met het elektriciteitsbedrijf dat de stroom afneemt, bepaalt hoeveel we verdienen aan de verkoop van onze stroom. Als we een gunstige prijs kunnen afspreken (boven de gemiddelde marktprijs), is dat gunstig voor ons. Een lagere prijs is juist ongunstig.

De subsidie die we ontvangen wordt jaarlijks berekend en compenseert de variatie in de marktprijs. Er is wel een bovengrens: als de elektriciteitsprijs nog lager wordt, wordt de subsidie niet hoger.

Terugverdientijd?

De verwachting is dat je je investering terugverdient in ongeveer 8 jaar. Meer informatie voor specifieke projecten vind je op de projectpagina’s.

Als ik ga verhuizen?

Voordeel van de SCE regeling ten opzichte van de oude regeling is dat ook bij verhuizen en overlijden de certificaten in de familie mogen blijven. Mocht je toch niet meer mee willen doen, dan mogen de certificaten ook doorverkocht worden. (De coöperatie neemt ze niet terug.)

Wat zijn de spelregels?

  • Bij de start van het project moet je binnen een zogenaamd postcoderoosgebied wonen (1911 en aansluitende gebieden),
  • Je moet een kleinverbruikers aansluiting hebben (aansluiting tot 3 x 80A). Ook bedrijven met een kleinverbruikers aansluiting kunnen meedoen.

Voor meer informatie over de SCE regeling

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

DUEC is opgericht om bij te dragen aan groene energie, lokaal en duurzaam opgewekt. En niet om rendement te halen uit beleggingen of als ‘investering’.

De wet op financieel toezicht biedt mogelijkheden om zonder ingewikkelde vergunningen een project goed in te richten. Het is wel belangrijk dat mensen goed worden geïnformeerd. Als de totaalwaarde minder dan €5 miljoen bedraagt, dan geldt er een vrijstelling en is er geen goedgekeurd prospectus vereist. Maar wel onder de voorwaarde dat aan de consumenten een informatiememorandum beschikbaar wordt gesteld. Deze wordt samengesteld als het project definitief is. Ook hebben wij de AFM van tevoren geïnformeerd (meldplicht) en hanteren wij de vrijstellingsvermelding: “Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.”

Coöperatie

De deelnemers in een collectief zonnedak vormen een aparte groep binnen DUEC. De leden zijn mede eigenaar. DUEC is een coöperatie zonder winstoogmerk en de leden (deelnemers) zijn uitgesloten van aansprakelijkheid.

De activiteiten worden uitgevoerd door de werkgroep Zon op Uitgeest:

– Simone Welp-Mani

Ewoud van ’t Veer (energiecoach)

– Astrid Veenstra

– Peter Bosma (projectleider)

– Arjen Sijtsma (niet op de foto)

Vacatures

We zoeken nog versterking van ons projectteam. Kijk voor meer informatie op www.duec.nl.

Klik hier voor het lezen van de statuten Zon op Uitgeest.


DUEC (en dus de projectgroep Zon op Uitgeest) wordt gesteund door de Gemeente Uitgeest en de Provincie Noord Holland en werkt samen met Zon op Nederland en Energie Samen.

De gemeente faciliteert ons onder meer bij marketing en communicatie.
De provincie helpt ons met subsidie om de voorbereidingen van projecten mogelijk te maken.
Zon op Nederland / REScoopNL  helpt ons bij de realisatie van postcodeprojecten en verzorgt de administratie.
.
Is onze expertise bron voor alle kennis en dossiers op gebied van duurzaamheid.
Geeft ondersteuning op het brede gebied van duurzaamheid

Zonnedak De Wissel niet rendabel

Het installeren van  zonnedak De Wissel blijkt toch onvoldoende rendabel waardoor de bewonersavond niet is doorgegaan. Dit wordt veroorzaakt door de lage subsidie en de sterk gestegen kosten voor een installatie. Hierdoor kunnen we geen garantie geven dat de ingelegde gelden terugbetaald kunnen worden.

Postcoderoos regelingen niet rendabel meer


De vrijwilligers van Zon op Uitgeest zijn al heel lang op zoek naar een geschikt dak voor een
coöperatief zonnepanelen project. Na een lange zoektocht is het uiteindelijk gelukt om een dak te
vinden dat geschikt is: de eigenaar werkt graag mee, er is ruimte beschikbaar op het dak, het dak is
sterk genoeg én de panelen zijn goed aan te sluiten op het elektriciteitsnetwerk.
Het gaat hierbij om het dak van basisschool de Wissel. Nadat we een intentieverklaring hebben
ondertekend met de school, hebben we ons ingezet voor de aanvraag van een subsidie binnen de
postcoderoosregeling van 2021. Helaas is dat niet gelukt omdat de subsidie al op bleek te zijn toen
onze aanvraag binnen was.
De subsidieregeling van 2022 is duidelijk slechter dan die van 2021: de subsidie per kWh is dit jaar
flink omlaag gegaan. Tegelijkertijd zijn de prijzen voor zonnepanelen en voor installaties de laatste
maanden sterk omhoog gegaan. Dus de investeringen voor de zonnepanelen zijn dusdanig hoog
geworden dat daarmee de nieuwe postcoderoos subsidie onrendabel is geworden. Zelfs de hogere
verkoopsprijs van stroom in de zakelijke markt weegt niet op tegen de te maken investeringen op
zonnepanelen.
Omdat er nu geen redelijke garantie kan worden gegeven dat men de ingelegde gelden terug krijgt,
willen we dit dan ook niet aanbieden aan de leden.
Stopt het dan hiermee? Nee, de SCE subsidie is wel aangevraagd en wellicht verandert de markt de
komende anderhalf jaar en kan dit project alsnog door gaan. Maar vooralsnog zetten we het project
op pauze.
Daarnaast onderzoeken we met de school De Wissel of we wellicht de stroom rechtstreeks kunnen
leveren aan de school.
De werkgroep Zon op Uitgeest realiseert zich dat uw geduld erg op de proef wordt gesteld en dat het
lang duurt. Wij hopen dat de aanhouder wint en dat we alsnog een zinvolle bijdrage aan de energie
transitie kunnen leveren.