Duurzaam Uitgeest Energie Coöperatie

Activiteiten

 • Wij organiseren meerdere informatie bijeenkomsten voor Uitgeesters, betreffende de energietransitie en de consequenties daarvan. We werken toe naar een tweetal bewonersavonden: een in september over “van gas los” en een in november voor een collectieve zonnepanelen actie.
 • Wij overleggen en werken samen met gemeente, woningbouwverenigingen, netwerkbedrijven, bestaande lokale organisaties die zich bezig houden met duurzaamheid zoals Omgevingsdienst IJmond, Duurzaam Bouwloket, Hier Opgewekt, GreenBiz, DECRA, HVC, NHEC, CALorie, etc.
 • Wij onderzoeken op basis van alle informatie de haalbaarheid van de eerste projecten (al dan niet samen met professionele partijen). We zijn gestart met een onderzoek om de haalbaarheid te bepalen voor collectieve zonnepanelen op het dak van een bedrijfspand op het bedrijventerrein.
 • Wij zorgen dat Uitgeesters mede-eigenaar kunnen worden van de windmolen Boekel en zodoende kunnen profiteren van het rendement door de aanschaf van certificaten.
  De verkoop van de voor Uitgeest beschikbare windmolencertificaten was succesvol, alle certificaten zijn verkocht! U kunt zich nog wel plaatsen op de wachtlijst voor als wij nieuwe aandelen van HVC kunnen overnemen.
  Meer weten? Download de brochure !
 • We doen mee in een tweetal projecten die door de gemeente worden getrokken: Renovatie De Koog, waar we als DUEC meedenken over de verduurzaming. Input van anderen is welkom! Daarnaast doen we mee in de begeleiding van de routekaart aardgasloos. Daarin wordt verkend wat per wijk de beste opties zijn om van het gas af te gaan. Voor de bewoners van Uitgeest is het belangrijk dat daar zo snel mogelijk duidelijkheid over ontstaat. Meer hierover op de komende “warmte-avond” in september.
 • We presenteren ons bij andere organisaties die iets voor DUEC zouden kunnen betekenen (Greenbiz, de Dorpsraad) en we doen mee met het Platform Energie Initiatieven Noord-Holland (PEINH), waar we kennis en ervaring uitwisselen met andere coöperaties en in contact staan met onder meer de Provincie.
 • Wij zoeken financieringen om de opstart en realisatie van projecten te dekken.
 • Wij gaan waar mogelijk samen met derden projecten realiseren en exploiteren.
 • Wij zoeken enthousiaste Uitgeesters die mee willen doen aan de groei van onze organisatie en het bereiken van onze gezamenlijke doelstellingen.