Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.duec.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Deze website wordt beheerd door DUEC

Privacy verklaring

De Duurzaam Uitgeest Energie Coöperatie U.A. , gevestigd in Uitgeest, Westergeest 53 hierna te noemen DUEC conformeert zich aan de Wet Persoons Registratie .

Verzamelen persoonsgegevens
Bij het bezoek aan deze website kan DUEC persoonsgegevens over u verzamelen.
DUEC zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de statuten en de in deze verklaring omschreven doeleinden. DUEC verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend doordat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons verstrekt. DUEC neemt geen besluiten   op basis van geautomatiseerde verwerkingen die gevolgen kunnen hebben voor personen.

DUEC verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het bijhouden van onze ledenadministratie
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Bewaartermijn
De persoonsgegevens die wij bewaren zijn uw personalia, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres en bankrekeningnummer. Deze worden bewaard zolang dit conform de in onze statuten genoemde ledenadministratie noodzakelijk of wettelijk vereist is.
Als u een contact- of enquêteformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
DUEC heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Indien u het vermoeden heeft dat wij gegevens hebben over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@duec.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Delen van persoonsgegevens met derden
DUEC verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden, en alleen als dit nodig is, voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of de uitvoering van een overeenkomst die u via DUEC bent aangegaan dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
DUEC zal de door u verstrekte persoonsgegevens nooit zonder uw uitdrukkelijke toestemming doorgeven aan andere partijen.

DUEC heeft een overeenkomst met Energie Samen die de administratie voor collectieve zonnedaken en het Hoomdossier verzorgt. Zie privacy beleid van Energie Samen.

Voor de administratie van de RREW (energiepakket) hebben we een samenwerkingsverband met Duurzaam Bouwloket. Zie privacy beleid van Duurzaam Bouwloket.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
DUEC gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
Wij maken gebruik van analytische cookies ( Google Analytics) om het verkeer en bezoekgedrag te analyseren van de website.
DUEC maakt geen gebruik van Tracking-cookies, ook wel marketingcookies genoemd.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@duec.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
DUEC wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
DUEC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@duec.nl.
DUEC ontvangt en verstuurt uw persoonsgegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. (SSL certificaat).
De website wordt automatisch bijgewerkt met de laatste beveiligingsversies.

Internetsites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Contactgegevens
https://www.duec.nl  Correspondentie adres: Westergeest 53,  1911AG Uitgeest
G. Oudhuis is de Functionaris Gegevensbescherming van DUEC en is te bereiken via Gerrit@duec.nl

Disclaimer

DUEC streeft er naar om de website zo actueel mogelijk te houden, maar kan niet aansprakelijk worden gehouden voor (de gevolgen van) eventuele achterhaalde of onjuiste informatie op deze website.

Verzekering

Ben ik verzekerd als ik vrijwilligerswerk doe?

Voor vrijwilligers, mantelzorgers en maatschappelijke stagiairs heeft de gemeente een collectieve verzekering afgesloten.
Je bent hierdoor automatisch verzekerd tijdens het vrijwilligerswerk voor Duurzaam Uitgeest Energie Coöpetatie als je een ongeluk krijgt of schade veroorzaakt.

Je meldt eerst de schade bij je eigen verzekering. Wordt je aanvraag daar niet in behandeling genomen, dan kunt je een beroep doen op deze speciale verzekering van de gemeente.
Lees meer over deze verzekering.