Waarom een zonnepark?

Waarom een zonnepark?

In dit artikel willen we uitleggen waarom DUEC bezig is met een zonnepark in Uitgeest, aan de hand van drie vragen en opmerkingen die we vanuit bewoners veelal horen.

Waarom niet op daken?

Eerst daken volleggen met zonnepanelen voordat bijvoorbeeld weilanden daarvoor worden gebruikt lijkt heel logisch, en daar zijn we het als DUEC in principe ook mee eens. Maar daken zijn van eigenaren die bereid moeten zijn daar aan mee te werken, en daarnaast zijn lang niet alle daken  geschikt. Bovendien, zelfs als we elk dak in Uitgeest vol zouden leggen met zonnepanelen, dan wekken we nog niet genoeg duurzame energie op om ons eigen gebruik te dekken. Kortom: alleen op daken is niet genoeg, en het gaat niet snel genoeg. Als voorbeeld: DUEC is vanaf de oprichting, nu ruim drie jaar geleden, al bezig met het zoeken naar een geschikt dak voor een collectief zonnepanelen project. Veel projecten vallen echter af vanwege ongeschikte dakconstructies of vanwege dak-eigenaren die onvoldoende voordelen zien in het project. Onlangs is bekend geworden dat Greenbiz er in geslaagd is subsidie te verkrijgen voor het beleggen van zo’n 12.000 m2 dakoppervlak van bedrijven in Uitgeest. Dat geeft aan dat er wel stappen gezet worden. Ook DUEC gaat via Zon Op Uitgeest verder met de zoektocht naar geschikte daken. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid van zonnepanelen op parkeerterreinen in Uitgeest.
De verwachtingen ten aanzien van zonnepanelen op daken zijn positief omdat er een gunstiger subsidie regeling is gekomen voor coöperatieve energieprojecten (de SCE regeling) De financiële voordelen voor dakeigenaren zijn hiermee verbeterd.

Dus wij  horen het graag als  er dakeigenaren zijn die samen met de leden van DUEC zonne-energie willen opwekken!

Agrarische grond is toch veel te belangrijk om vol te leggen met zonnepanalen?

DUEC is niet van plan om alles vol te leggen en ziet juist voordelen voor de biodiversiteit. Veel weilanden zien er prachtig groen uit, maar biologisch gezien zijn de moderne productie graslanden zeer ‘arm’. Er groeien weinig bloemen en kruiden en er leven weinig insecten. De biodiversiteit van deze graslanden kan er op vooruit gaan als er een zonnepark  wordt geplaatst. De mate waarin een zonnepark bijdraagt aan de vooruitgang van de biodiversiteit hangt af van drie factoren: van de uitgangssituatie, van het ontwerp van het park (hoeveel ruimte is er voor de natuur in en om het park) en hoe het park wordt beheerd. DUEC zet zich er voor in dat een zonnepark helpt de  biodiversiteit te bevorderen.
Het is bekend dat commerciële bedrijven  aan het lobbyen zijn om weilanden te gebruiken als zonnepark. DUEC zorgt er als coöperatie graag voor dat de opbrengst van de eigen energie-opwek gaat naar Uitgeesters en het dorp

Een zonnepark is lelijk om te zien en bederft het uitzicht

Uitgeest is een prachtig dorp, mede door de ligging in het groen. Ook DUEC wil dit groene aangezicht graag zo veel als mogelijk behouden. Om deze reden zal het park achter een natuurlijke barrière worden geplaatst, die het zicht op de panelen zo veel mogelijk onttrekt. Hoe deze natuurlijke afscherming er precies uit gaat zien wordt nu overlegd met de omwonenden. Zij hebben immers het meeste belang bij die afscherming. Ook streeft DUEC ernaar de afstand tot woonhuizen en de weg zo groot mogelijk te houden.

Conclusie

Het volleggen van daken gaat langzaam. Als we de klimaat doelstelling van Uitgeest en DUEC willen halen, 50% eigen energie-opwek in 2030, dan moeten we op meerdere plaatsen tegelijk opwek realiseren. Met alleen daken gaan we dat niet redden. Duec houdt als lokale energie coöperatie het opwekken van duurzame energie in Uitgeest graag zelf in beheer, zodat de opbrengsten ten goede kunnen komen aan het dorp en haar bewoners.

Vergelijkbare berichten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.